Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: Επισκόπηση της αγοράς αλουμινίου

αλουμινίου

Τα δεδομένα του 2018 δείχνουν ότι η πρωτογενής παραγωγή στην Ευρώπη είναι σταθερή, παρά την αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων αλουμινίου σε μια σειρά στρατηγικών εφαρμογών.


Αυτό οφείλεται σε εντάσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αλουμινίου που προκαλούνται από εμπορικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σοβαρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις παγκόσμιες αγορές, οι αυστηροί κανονισμοί της ΕΕ και οι προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε θραύσματα αλουμινίου ασκούν πρόσθετες πιέσεις στη βιομηχανία.

Για τα ημικατεργασμένα προϊόντα, ωστόσο, βλέπουμε συνεχείς αυξήσεις της παραγωγής για την Ευρώπη.

Ιστορικό παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου

Η πρωτογενής παραγωγή στην Ευρώπη μειώθηκε ελαφρά το 2018

Κύριες χώρες και περιοχές παραγωγής 1950 – 2017.

Το 2018, η παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου στην Ευρώπη (EU28+EFTA) μειώθηκε ελαφρά.

Αυτό το αρνητικό προφίλ αντανακλά σημαντικές εξωτερικές πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αλουμινίου από ζητήματα παγκόσμιου εμπορίου, τα οποία επηρέασαν την αλουμίνα και την πρωτογενή παραγωγή τήξης.

Κατά συνέπεια, οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην EU28 επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τη μείωση της παραγωγής.

Η έλλειψη προσιτών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί επίσης να θέσει ορισμένα χυτήρια σε υψηλότερο κίνδυνο κλεισίματος στο εγγύς μέλλον.

Το 2019, αναμένουμε ότι τα εμπορικά ζητήματα θα συνεχίσουν να αποτελούν βασική πρόκληση για την ευρωπαϊκή παραγωγή αλουμινίου.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση αλουμινίου στην Ευρώπη θα συνεχίσει να καθοδηγείται από την αυξανόμενη ζήτηση σε πολλές εφαρμογές και στις περισσότερες αγορές τελικής χρήσης.

Η EU28 και η EFTA αντιπροσωπεύουν το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου

Υπάρχουν 16 χυτήρια στην ΕΕ, που βρίσκονται σε δέκα χώρες: FR, DE, GR, NL, ES, UK, RO, SK, SL

Υπάρχουν δέκα μεταλλουργικές μονάδες στις χώρες EFTA (Νορβηγία και Ισλανδία)

Η Κίνα είναι υπεύθυνη για το 57% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής.

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 7%, περίπου το ήμισυ των οποίων προέρχεται από την EU28.

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές στην ΕΕ παραμένει υψηλή (50%) το 2018

Η EU28 εξακολουθεί να εισάγει περίπου το 50% των αναγκών του αλουμινίου.

Η Νορβηγία και η Ισλανδία, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA), είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πρωτογενούς αλουμινίου στην ΕΕ.

Άλλοι σημαντικοί εξαγωγείς σε ευρωπαϊκές χώρες είναι η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Μοζαμβίκη.

Η εγχώρια παραγωγή επιτυγχάνεται τόσο με πρωτογενή όσο και με ανακυκλωμένη παραγωγή.

Ισχυρή αύξηση (+ 7%) των εξαγωγών απορριμμάτων αλουμινίου στην ΕΕ το 2018

Το 2018, η ΕΕ εξήγαγε περίπου 970.000 τόνους θραυσμάτων αλουμινίου.

Πρόκειται για αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2017. Περίπου το 80% αυτού εξάγεται στην Ασία, κυρίως στην Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν.

Ενώ η πρόσφατη απαγόρευση των εισαγωγών απορριμμάτων και θραυσμάτων μειώθηκε κατά περίπου 6% στην ΕΕ, οι όγκοι αυτοί απορροφήθηκαν πλήρως από άλλες ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας (+3%), του Πακιστάν (65%) και της Ινδονησίας (6%).

Από το 2002, η ΕΕ είναι καθαρός εξαγωγέας θραυσμάτων αλουμινίου.

Συνεχής αύξηση (+4%) της ζήτησης των Επίπεδων Προϊόντων το 2018

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για το αλουμίνιο επιβεβαιώνουν τη συνεχή αύξηση της ζήτησης αλουμινίου (δηλαδή προϊόντων που παράγονται από την επεξεργασία αλουμινίου που πρέπει να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία πριν από την τελική χρήση) στην Ευρώπη κατά το 2018.

Η αυξανόμενη ζήτηση (+4%)

Τα προϊόντα (FRP) προήλθαν κυρίως από τις μεταφορές – ιδιαίτερα από την αυτοκινητοβιομηχανία – και από τη συσκευασία.

Μαζί, και οι δύο αγορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% της αγοράς FRP. Επιπλέον, οι εισαγωγές στην ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά.

Ισχυρή αύξηση της ζήτησης εξώθησης (+3,6%) το 2018

Για την εξώθηση, οι θετικές προοπτικές για το 2018 (+3,6%) οφείλονταν κυρίως στην έντονη ανάπτυξη των μεταφορών – ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας – και στην ανάκαμψη στον τομέα των κατασκευών και των κατασκευών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Επιπλέον, οι εισαγωγές στην ΕΕ αυξήθηκαν σημαντικά.

Τα εκτιμώμενα στοιχεία για τις εμπορικές στατιστικές του 2018 δείχνουν σημαντική αύξηση των εισαγωγών ημιτελικών προϊόντων στην ΕΕ (δηλ. +113% για τα πλατέα προϊόντα και + 14% για την εξώθηση).

Εισαγωγή μεριδίων πλατέων προϊόντων στην ΕΕ (2018)

Ιστορικά, η Ελβετία, η Τουρκία και η Νορβηγία είναι από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους για εισαγωγές ημικατεργασμένων προϊόντων στην ΕΕ.

Επί του παρόντος, η μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών προέρχεται από την Κίνα.

Έχει ήδη ποσοστό 25% των εισαγωγών πλατέων προϊόντων, καθιστώντας τη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών πλατέων προϊόντων της ΕΕ.

Εισαγωγή μεριδίων εξώθησης στην ΕΕ (2018)

Ομοίως, η Κίνα έχει μερίδιο 34% στις εξαγωγές, καθιστώντας τη μεγαλύτερη πηγή εξώθησης της ΕΕ.

Εγκαταστάσεις αλουμινίου στην Ευρώπη

Υπάρχει μια καλά εδραιωμένη αλυσίδα αξίας αλουμινίου στην Ευρώπη, με περισσότερες από 600 εγκαταστάσεις που καλύπτουν πρώτες ύλες (π.χ. βωξίτη και αλουμίνα), πρωτογενή μεταλλουργία, ημιεπεξεργασία (π.χ. έλαση και εξώθηση) και ανακύκλωση.

Τα χυτήρια και τα ελάσματα είναι συχνά μέρος πολυεθνικών εταιρειών, ενώ η εξώθηση και η ανακύκλωση πραγματοποιούνται συνήθως από μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι είναι σημαντικοί παράγοντες στις τοπικές κοινότητες.

Δεν εμφανίζονται σε αυτόν τον χάρτη, αλλά εξίσου σημαντικές για την αλυσίδα αξίας αλουμινίου, είναι και άλλες μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων συστημάτων κατασκευής, κατασκευαστών χύτευσης αλουμινίου και μονάδων παραγωγής αλουμινίου.

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση