Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: Μικρή μείωση της ζήτησης προϊόντων εξώθησης το 2019

εξώθησης

Μετά από μια θετική προοπτική για προϊόντα εξώθησης το 2018, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,1% το 2019, σύμφωνα με την επισκόπηση αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου.


Αυτή η μείωση της ζήτησης των προϊόντων εξώθησης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου, επηρεάστηκε κυρίως από την υποτονική κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία και ορισμένες εμπορικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν άλλες αγορές (π.χ. βιομηχανία). Ο τομέας των κτιρίων και των κατασκευών ήταν σταθερός με ορισμένες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Όσον αφορά το εμπόριο, παρά την ασθενέστερη ζήτηση για ημιτελή στην Ευρώπη, τα τελευταία στοιχεία του 2019 δείχνουν ότι οι εισαγωγές ημιτελών στην ΕΕ παραμένουν σε συγκριτικά υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με το 2018 (δηλαδή + 5% για FRP και +0% για εξώθηση).

Το 2019, υψηλοί όγκοι εισαγωγών εξακολούθησαν να ασκούν πίεση στους ευρωπαίους παραγωγούς λόγω του μαλακώματος του ρυθμού αύξησης της ζήτησης FRP στην Ευρώπη και υπήρχε ακόμη και αρνητική ζήτηση για εξώθηση. Η ταχεία αύξηση των κινεζικών εξαγωγών στην ΕΕ ασκεί πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά παραγωγής: οι εξαγωγές FRP από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 14 τοις εκατό πέρυσι και κατά 9 τοις εκατό για εξώθηση.

προϊόντα-εξώθησης

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση