Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου: Επικροτεί οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ για τις Κινέζικες εξαγωγές

αντιντάμπινγκ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν κανονισμό για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές αλουμινίου προέλευσης Κίνας.


Οι επιβαλλόμενοι δασμοί αντιντάμπινγκ κυμαίνονται από 21,2% έως 32,1% και θα ισχύουν για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δασμοί προκύπτουν από έρευνα που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου επικροτεί την έντονη δράση της Επιτροπής κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της Κίνας.

«Οι παραγωγοί μας ανακουφίζονται όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφασιστική δράση για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές. Τώρα μπορούν να αρχίσουν να ανακάμπτουν από τη ζημία που προκαλείται από την κινεζική πρακτική ντάμπινγκ και να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της θέσης τους σε στρατηγικές αγορές με εφαρμογές χαμηλού άνθρακα», σχολίασε ο Gerd Götz, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αλουμινίου.

Οι εισαγωγές με ντάμπινγκ οδήγησαν σε μείωση της παραγωγής και απώλεια μεριδίου αγοράς για τους ευρωπαίους παραγωγούς σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η οποία ανάγκασε πολλές εταιρείες να αναδιαρθρώσουν ή να κλείσουν εργοστάσια με σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

«Καλούμε την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ και τον Καναδά για να αντιμετωπίσει τη βασική αιτία της στρεβλωτικής συμπεριφοράς της Κίνας στην αγορά: πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Οι δασμοί αντιντάμπινγκ προσφέρουν προστασία έναντι του ντάμπινγκ βραχυπρόθεσμα, αλλά χρειαζόμαστε μια διαρθρωτική και παγκόσμια λύση για να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα την επιδοτούμενη κινεζική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα», κατέληξε ο Götz.

Ορισμένα προϊόντα επίπεδης έλασης αλουμινίου προέλευσηςΚίνας αποτελούν επίσης αντικείμενο έρευνας αντιντάμπινγκ στην ΕΕ. Πριν από ένα μήνα, η ΕΕ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ που κυμαίνονται από 19,6 έως 47,3%.

Πηγή: european-aluminium.eu

Απάντηση