Εξοικονομώ και για τις επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Εξοικονομώ και για τις επιχειρήσεις - Όλες οι λεπτομέρειες

Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν τρία προγράμματα του «Εξοικονομώ» από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του έτους, που θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια ύψους 1,782 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία θα ανέλθουν συνολικά στα 2,782 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστεί και η ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.


Όσον αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ, αναφέρονται τα εξής:

  • Το νέο «Εξοικονομώ» κατοικιών, που θα επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση 105.000 ακινήτων και -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews- η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Το κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και συνολικά θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Η επιδότηση ξεκινά από το 40% και φτάνει έως και το 75%.
  • Το «Εξοικονομώ» των επιχειρήσεων (εφαρμόζεται για πρώτη φορά). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ένταξης αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Δεκεμβρίου. Αφορά την ενεργειακή επιδότηση από 9.700 έως 10.000 πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Το σχετικό κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι συνολικά θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Πρώτα θα ανοίξει το πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών, και εν συνεχεία, εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, το δεύτερο υποπρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ, που αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η επιδότηση θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον στο 45% και θα εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα δοθεί έμφαση στην προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το «Εξοικονομώ» στο Δημόσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια κεντρικής διοίκησης κ.ά.). Και αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αναμένεται να ξεκινήσει επίσης στα τέλη του 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ.

Εξοικονομώ για κατοικίες

Στις 6 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» για κατοικίες.

Το πρόγραμμα επιδοτεί 200 ευρώ το τετραγωνικό, δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, δεν ισχύει η σειρά προτεραιότητας με βάση τη χρονική υποβολή της αίτησης και λαμβάνει υπ’ όψιν τις κλιματικές συνθήκες ανά περιοχή της Ελλάδας.

Τα ποσοστά επιδότησης με βάση το εισόδημα διαμορφώνονται ως εξής:

  • 75% για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ.
  • Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και από 10.000 έως 20.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 70%.
  • Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και από 20.000 έως 30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
  • Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και από 30.000 έως 40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
  • Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό και από 40.000 έως 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%. Η επιδότηση αφορά τις εξής εργασίες: Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις

Aπό το σύνολο των επιδοτούμενων επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι οι 8.500 θα είναι πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες και μεγαλύτερες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως στον τουρισμό και στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Tο ελάχιστο ύψος της επιδότησης εκτιμάται στο 45% και θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις, προβλέπεται εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων όπως παραγωγής ζεστού νερού/ ατμού και εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, στην αποθήκευση, στη διανομή προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών (π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.).

Επίσης, προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).

Έμφαση θα δοθεί και στην κατασκευή φωτοβολταϊκών από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και να έχουν χαμηλότερα τιμολόγια. Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και στον δευτερογενή τομέα για μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι.

Όσο για τις πολύ μικρές, θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με εκτιμώμενη έναρξη έως τα τέλη του 2021.

Δημόσια κτίρια

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πρόγραμμα για την αναβάθμιση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Πάνω από 210 κτίρια του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται να είναι άμεσα οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ στο Δημόσιο». Για τα κτίρια του Δημοσίου προβλέπεται η αναβάθμιση του 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής διοίκησης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών. Ηδη, έχει υπογραφεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 375 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη του προγράμματος «Ηλέκτρα», ενώ τα υπόλοιπα 325 εκατ. ευρώ (σύνολο 700 εκατ. ευρώ) θα προέλθουν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια του Δημοσίου που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο καταρτίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, και έχουν μεγάλη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Οι επενδύσεις συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, τη μόνωση του κτιριακού κελύφους και την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εισηγείται στον υπουργό την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι δικαιούχοι φορείς συντάσσουν έκθεση ολοκλήρωσης, από την οποία πρέπει να προκύπτουν η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις.

Πηγή: enikos.gr

Απάντηση