Εξοικονομώ II: Παράταση προθεσμιών Α΄& Β’ κύκλου – Ποιους αφορά

πρόγραμμα

Η πανδημία δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέστο και το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II» που είναι σε εξέλιξη. Έτσι, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, παρατείνονται συγκεκριμένες προθεσμίες, τόσο για τον Α’ όσο και για το Β’ κύκλο του προγράμματος.


Συγκεκριμένα, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας, παρατείνονται τα εξής για το πρόγραμμα:

Α’ κύκλος

Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου

Για τις αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 έως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται ως και τις 30.06.2020.

Β’ κύκλος

Προθεσμία επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος

Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης δανείου και για τις οποίες η προθεσμία επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται ως και τις 30.06.2020.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση