Εξοικονόμηση στα δημόσια κτίρια: Προχωρά παρά τις καθυστερήσεις το «Ηλέκτρα»

δημόσια-κτίρια

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια αποτελεί ένα ακόμη στοίχημα που φιλοδοξεί να κερδίσει η κυβέρνηση μέσα από το ενεργειακό «λίφτινγκ» των κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης. Το πρόγραμμα «Ηλέκτρα», για το οποίο η σχετική ΚΥΑ είχε δημοσιευθεί τον Αύγουστο του 2020, προχωρά με κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται τόσο στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας όσο και στην πολυπλοκότητα του προγράμματος.


Το «Ηλέκτρα» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται εν μέρει μέσω Επενδυτικών Δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και συνομολογούνται μέσω δανειακών συμβάσεων, μεταξύ των δικαιούχων φορέων και του Ταμείου.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από τέσσερις μήνες είχε υπογραφεί συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 375 εκατ. ευρώ, για την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια σε όλη την Ελλάδα ενώ αυτή τη στιγμή στο υπουργείο ετοιμάζεται ο οδηγός του προγράμματος με στόχο να «τρέξει» το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στο συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2021 που διοργάνωσε το ΤΕΕ, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανέφερε ότι παράλληλα με τα άλλα προγράμματα, «στο υπουργείο δουλεύουμε τον οδηγό του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ.

Έχει υπάρξει μια καθυστέρηση όμως τα δημόσια κτίρια είναι μια άλλη αγορά και δεν πρέπει να τα παραμελήσουμε. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί το δημόσιο να αποτελέσει και αυτό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φθάσει το 70%, ο προϋπολογισμός είναι 500 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση θα ενισχυθεί παραπάνω η αγορά. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται το πληροφοριακό σύστημα για τις αιτήσεις. Ο χρονικός ορίζοντας είναι μέχρι το 2026 αλλά επειδή είναι πολύπλοκο θα δοθεί εύλογος χρόνος σε όλους τους ενδιαφερόμενους».

Σημειώνεται ότι σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με παρεμβάσεις που συνδέονται με την τυπική χρήση του εκάστοτε κτιρίου και αφορούν στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό κλπ.

Κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα αποτελούν:

  • Η επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
  • Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
  • Η επαρκής τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου
  • Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
  • Η οικονομική βιωσιμότητα
  • Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο.

Πηγή: insider.gr

Απάντηση