Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια στο Μεσογειακό χώρο

Εξοικονόμηση-ενέργειας

Στη διήμερη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη διαχείριση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα Μεσογειακά δημόσια κτίρια – IMPULSE» στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η πολύπλευρη τεχνική υποστήριξη στους Μεσογειακούς Δήμους και Περιφέρειες για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και διαμόρφωση επενδυτικών προτεραιοτήτων για τις απαραίτητες ενεργειακές ανακαινίσεις των κτιρίων τους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα αφορά σε έξι πόλεις της Μεσογείου μεταξύ των οποίων και Δήμος Ηρακλείου, οι οποίες μαζί με τους τεχνικούς και επιστημονικούς συμμετέχοντες του έργου έχουν διαμορφώσει ένα πληροφοριακό «εργαλείο» το οποίο μέσω πολύ-κριτιριακής κατάταξης εκάστου κτιρίου προτείνει κοστολογημένα σενάρια ενεργειακών παρεμβάσεων και έργων.

Επίσης έχει διαμορφωθεί και μία ειδική εφαρμογή γεωγραφικών πληροφοριακών δεδομένων η οποία υποστηρίζει εκτός των άλλων και την διαμόρφωση σχεδίων σταδιακής ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στα «Σχέδια Ενεργειακής και Κλιματικής Βιωσιμότητας».

Ο Νίκος Ζωγραφάκης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, τόνισε τη σημασία αυτών των «εργαλείων» για την εκπλήρωση των ήδη νομοθετημένων στόχων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια, την συμβολή τους, στην εκπόνηση «Ολοκληρωμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Σχεδίων Δράσης» σε όλους τους Δήμους της Κρήτης και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και την σύνδεση τους με τις σχετικές προκηρύξεις για τα Δημόσια Κτίρια του ΠΕΠ Κρήτης όπως επίσης την κοινή κατεύθυνση τους με τις προτεραιότητες του «Σχεδίου Έξυπνης Εξειδίκευσης-Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Επίσης η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο Μεσογειακό Συνέδριο που αφορούσε στην «Ενεργειακή αποδοτικότητα των δημοσίων κτιρίων» στην Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, με στόχο την οριζόντια συνεργασία όλων των επιμέρους έργων του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg MED.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα συμπεράσματα έξι έργων που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια, τα συμπεράσματα τεσσάρων έργων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τα συμπεράσματα τεσσάρων έργων που αφορούν σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε νέες διαχειριστικές πρακτικές.

Κοινή επιδίωξη είναι η συμβολή των συμπερασμάτων στην διαμόρφωση νέων νομοθετικών και ρυθμιστικών κανόνων, η απόδειξη της χρησιμότητάς τους για τον χώρο της Μεσογείου, η ανάπτυξη νέων συνεργειών και καλών πρακτικών, η αποφασιστική στήριξη της καινοτομίας, η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κλιματικών προκλήσεων και η διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων και προτάσεων πολιτικής για την εκπλήρωση των στόχων της νέας προγραμματικής περιόδου μετά το 2020.

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση