Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω κουφωμάτων

Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι πλέον ένα βασικό θέμα στην καθημερινότητα και θα παραμείνει ένα πολύ σοβαρό θέμα στο μέλλον. Ανεξάρτητα του κόστους για την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρική, αέριο, πετρέλαιο, pellet, …) πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειωθεί η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας στο χαμηλότερο δυνατό. Ανεξάρτητα του οικονομικού οφέλους που φέρει μαζί του αυτή η μείωση της απαιτούμενης ενέργειας, υπάρχει και το περιβαλλοντικό όφελος, το οποίο δεν πρέπει να παραμελείτε.

Η μείωση των ενεργειακών απωλειών σ’ ένα κτίριο ή μία κατοικία αποκτά μέγιστη σημασία και με μέτρα όπως την αντικατάσταση κουφωμάτων (παράθυρα και εξώπορτες) σε συνδυασμό με τη θερμομόνωση των δαπέδων, εξωτερικών τοίχων και της σκεπής, την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών ενεργειακής αναβάθμισης των συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης, κτλ. επιτυγχάνεται υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Το ποσοστό εξοικονόμησης εξαρτάται από το συνδυασμό των προαναφερομένων μέτρων. Όσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνεται σε ένα κτίριο, τόσο λιγότερη ενέργεια θα πρέπει να παράγεται, όταν εφαρμοστεί η οδηγία μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Σ’ αυτό το άρθρο θα περιοριστούμε σε πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι των κουφωμάτων σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας χάνεται από τα κουφώματα παλαιάς τεχνολογίας και έτσι η αντικατάστασή τους με νέα ενεργειακά κουφώματα συνιστάται και είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη, καθώς σύμφωνα με μελέτες, τα θερμομονωτικά κουφώματα μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή εξοικονόμηση της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας.

Οι συντελεστές UW που αφορά τα παράθυρα και UD για τις πόρτες υποδεικνύουν τη θερμομονωτική επίδοση του κουφώματος και έτσι την ικανότητά του για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δύο συντελεστές αυτοί εξαρτούνται από τα στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κάθε κουφώματος και είναι το προφίλ (Uf), ο υαλοπίνακας (Ug) και το πάνελ που χρησιμοποιείται βασικά σε εξώπορτες (Up). Πρόσθετα σε αυτά απαιτείται και ο συντελεστής Ψ της περιμετρικής αγωγιμότητας για μονωτικούς υαλοπίνακες και τα πάνελ.

Για τον υπολογισμό του UW και UD είναι βασικό το εμβαδών του κάθε στοιχείου που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κουφώματος, όπου πρέπει να επισημανθεί, ότι για την κατασκευή ενός κουφώματος απαιτούνται συχνά περισσότερο από ένα προφίλ με διαφορετικούς συντελεστές Uf οι οποίοι συντελεστές Uf των προφίλ αυτών απαιτούνται όλοι για τον υπολογισμό.

Όσο χαμηλότερος ο συντελεστής UW ή UD, τόσο μικρότερη είναι η θερμοαγωγιμότητα του εκάστοτε κουφώματος και έτσι τόσο μεγαλύτερη η εξοικονόμηση ενέργειας!

Οι συντελεστές αυτοί εξαρτούνται επιπρόσθετα από το υλικό κατασκευής των κουφωμάτων (αλουμίνιο, ξύλο, PVC ή συνδυασμός αυτών), από την τυπολογία τους (π.χ. ανοιγόμενα, ανοιγοανακλεινόμενα, συρόμενα, κτλ.) και από τους μονωτικούς υαλοπίνακες που τα εξοπλίζουν.

Όλα τα κουφώματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από την αντίστοιχη Δήλωση Επιδόσεων και πληροφορίες χρήσης και συντήρησης. Στη Δήλωση Επιδόσεων πρέπει να αναγράφονται όλες οι βασικές ιδιότητες των κουφωμάτων όπου σε τουλάχιστον μία από αυτές πρέπει να αναγράφεται η αντίστοιχη επίδοση του συγκεκριμένου κουφώματος για την ιδιότητα. Οι ιδιότητες αυτές στα κουφώματα είναι:

   • αντοχή σε ανεμοπίεση
   • αεροδιαπερατότητα
   • υδατοστεγανότητα
   • ηχομόνωση
   • θερμοπερατότητα
   • φέρουσα ικανότητα των συστημάτων ασφαλείας
   • ύψος (μόνο σε εξώπορτες)
   • επικίνδυνες ουσίες

Στην Ελλάδα υπάρχει απαίτηση στη χαμηλότερη επίδοση της θερμοπερατότητας για κουφώματα ανά κλιματική ζώνη και για τη σήμανση CE απαραίτητη είναι η δήλωση σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες.

Στην επιλογή κουφωμάτων δεν πρέπει να είναι σαν πρώτο ή/και μοναδικό κριτήριο η τιμή, αλλά η συνολική εξοικονόμηση κόστους που θα απορρέει από την μακροχρόνια μείωση της απαιτούμενης ενέργειας (θέρμανση και κλιματισμός).

[mks_icon icon=”fa-pencil” color=”#000000″ type=”fa”] Γεώργιος Μουστακίδης

Πηγή: planeco.eu

Απάντηση