Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Λευκός καπνός» για τα κτίρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας έως το 2050

κτίρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Σε προσωρινή συμφωνία για ορισμένα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που θα διευκολύνει την ανακαίνιση των κτιρίων, με στόχο την επίτευξη μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2050, κατέληξαν οι νομοθέτες ΕΕ.

Κεντρικό μέρος της συμφωνίας αφορά μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης, ένα ζήτημα που είχε εμποδίσει τη συμφωνία σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, που εκπροσωπούσε τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν από κοινού την μετατροπή των υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2050.

«Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες σε υφιστάμενα κτίρια που ευθύνονται σήμερα για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να ενισχυθούν δραστικά, ώστε τα κτίρια να γίνουν πιο αποτελεσματικά και ο τομέας να ‘’απανθρακοποιηθεί’’, δήλωσε πηγή του Κοινοβουλίου που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ορίσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές για το 2030 και το 2040 και «μετρήσιμους δείκτες προόδου», όπως το ρυθμό ανακαίνισης ή την μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο.

Εντούτοις, οι αποφάσεις αυτές επαφίονται «εξ ολοκλήρου στα κράτη μέλη», γεγονός που προσδίδει στις εθνικές κυβερνήσεις επαρκή περιθώρια για δράση.

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ένα άλλο βασικό μέρος της συμφωνίας αφορά τη δημιουργία υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα νέα κτίρια με περισσότερους από 10 χώρους στάθμευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τουλάχιστον 20% προ-καλωδίωση ή προ-σωλήνωση και τουλάχιστον ένα σταθμό φόρτισης. Αυτό ισχύει για μη οικιστικά κτίρια που είτε είναι νέα, είτε βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Το Κοινοβούλιο «επικεντρώθηκε περισσότερο στη βασική υποδομή» από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία έδωσε έμφαση στα σημεία επαναφόρτισης, εξήγησε ανώνυμη πηγή του Κοινοβουλίου.

Εάν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν, η συμφωνία θα αποτελέσει αξιοσημείωτη επιτυχία για την Εσθονία.

Πηγή: euractiv.gr

Απάντηση