Europa: Σαν το αλουμίνιο – Φιλική στο περιβάλλον

περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων αποτελεί πάγια και διαχρονική αξία της EUROPA. Η προσπάθεια για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι συνεχής και αέναη διαδικασία σε κάθε εταιρία που καλλιεργεί την αξία της περιβαλλοντικής προστασίας.


Στα πλαίσια της κατάρτισης ολοκληρωμένου σχεδίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) η EUROPA ενέταξε σε αυτό και τις ενέργειες που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Η EUROPA αξιοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού από τους εργασιακούς κινδύνους, επιτρέποντας την αξιοποίηση σημαντικών καινοτομιών στην επεξεργασία των παραγόμενων προφίλ αλουμινίου. Η συνεχής επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη στοχεύει στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των επιμέρους παραγωγικών διαδικασιών.

Γιατί αλουμίνιο;

Ως ένας εκ των μεγαλύτερων παραγωγών προϊόντων διέλασης αλουμινίου της Ελλάδος, η EUROPA δηλώνει περήφανη γιατί χρησιμοποιεί ως βασική της πρώτη ύλη το αλουμίνιο.

Οι ιδιότητές του το καθιστούν ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς το αλουμίνιο είναι μη τοξικό, πλήρως (100%) ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, με ελάχιστο ενεργειακό κόστος.

Παρά την ιδιότητα του αυτή, που το καθιστά εξαιρετικά φιλικό στο περιβάλλον, το αλουμίνιο συνεχίζει να διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματά του (μικρό βάρος και υψηλή αντοχή) και είναι εξαιρετικά πολύτιμο σε πληθώρα εφαρμογών, ακόμα και ως ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

Σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων (υγρά απόβλητα/κατανάλωση νερού)

Οι υδάτινοι πόροι αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην περιβαλλοντική προστασία. Τόσο σε επίπεδο σπατάλης, όσο και σε σχέση με τη διαφύλαξη της ποιότητάς του είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα.

Η EUROPA έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηδενικής απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η έμφαση δίνεται τόσο στον εγκλωβισμό των επικίνδυνων ουσιών και τον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους, όσο και στην μείωση της κατανάλωσης του.

Το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης διαχωρίζει το ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων από το νερό μέσω εξατμιστήρα, επιστρέφοντας το νερό των υγρών αποβλήτων πίσω στην Παραγωγή και συλλέγοντας το απόβλητο σε κατάλληλους περιέκτες.

Επιπλέον, περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνολογίας chrome free στην Ηλεκτροστατική Βαφή και την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος διακίνησης, τόσο των υγρών πρώτων υλών της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης.

Διαθέτοντας το παραπάνω Σύστημα Διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της, η Europa πετυχαίνει δραστική μείωση τους, έχοντας σαν αποτέλεσμα να μην απαιτείται μεγάλη ποσότητα κατανάλωσης νερού. Ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Ελληνική βιομηχανία διελάσεως και αυτό καθιστά την EUROPA πρωτοπόρο σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Συστήματα προστασίας των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία

Η προστασία των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία είναι απόλυτη προτεραιότητα της EUROPA.

Χάρη στο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των εργαζομένων στην παραγωγή, αφού αποκλείεται η επαφή με τα χημικά και παράλληλα απομειώνονται οι διαρροές. Οι συνεχείς μετρήσεις που πραγματοποιεί η εταιρία στους χώρους παραγωγής κάθε δύο μήνες επί σειρά ετών από ανεξάρτητο εργαστήριο, πιστοποιούν ότι οι ρύποι της παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων από την Νομοθεσία ορίων. Τέλος, η ανθρώπινη παρέμβαση στην παραγωγική διαδικασία έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001 για το Περιβάλλον και ISO 18001 για την Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας (ΥΑΕ).

Ενεργειακές πρωτοβουλίες της EUROPA

Η EUROPA λαμβάνει μέτρα και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως αντιστάθμισμα στην κατανάλωση ενέργειας από την παραγωγική διαδικασία της. Η μονάδες παραγωγής εναλλακτικών πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον, αποτελούν κεντρικό πυλώνα αυτού του σχεδιασμού. Συνολικά έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των κτιρίων της (ισχύος ενός MW).

EUROPA – Φωτοβολταϊκά

Ενέργειες δένδρο-φύτευσης της EUROPA

Ενισχύοντας την περιβαλλοντική της δράση η EUROPA έχει υλοποιήσει την δενδροφύτευση ελαιώνα έκτασης άνω των 25.000 τ.μ., στον ιδιόκτητο χώρο των κεντρικών της εγκαταστάσεων.

Πολιτικές καυσαερίων κίνησης της EUROPA

Μεγάλη έμφαση δίνεται η EUROPA και στην μείωση των αερίων ρύπων και ειδικότερα των αυτοκινήτων της. Όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα EUROPA είναι χαμηλών ρύπων και κατανάλωσης ενέργειας. Παράλληλα o στόλος των φορτηγών της EUROPA ανανεώνεται συνεχώς, με νέας τεχνολογίας φορτηγά.

Europa-περιβάλλον
Αυτοκίνητα χαμηλής κατανάλωσης και η ομάδα πωλήσεων της EUROPA

Ενέργειες ανακύκλωσης και μείωσης κατανάλωσης χαρτιού EUROPA

Η EUROPA στο σύνολο των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων φροντίζει να υιοθετεί τις αρχές της ανακύκλωσης. Σε επιλεγμένα σημεία των εγκαταστάσεων (παραγωγή και γραφεία) υπάρχουν διαθέσιμοι κάδοι ανακύκλωσης καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης λαμπτήρων, μπαταριών και καπακιών, για τη συγκέντρωση όλων των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Europa-περιβάλλον
Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και καπακιών στους χώρους των γραφείων και του εργοστασίου

Παράλληλα τηρείται αυστηρά η ανακύκλωση εγγράφων και παλιού έντυπου υλικού, τα οποία, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προωθούνται για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε άλλες εφαρμογές/χρήσεις.

Τέλος, η EUROPA εφαρμόζει φιλοσοφία μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και ενέργειας, πραγματοποιώντας αγορά υπερσύγχρονων εκτυπωτών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της (εγκατάσταση νέου συστήματος CRM, χρήση tablet στα τμήματα πωλήσεων).

Η EUROPA διαχρονικά επιδίωκε να προσθέτει αξία στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, εμπορικά και παραγωγικά. Αξία που εξασφαλίζει όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον του τόπου μας.

Europa-περιβάλλον
Βράβευση της Europa με τo Health & Safety Award 2019

Σκοπός της EUROPA είναι ένας, να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο!

Απάντηση