Αίτημα τροποποίησης του οδηγού του «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ» για τα συστήματα σκίασης

συστήματα σκίασης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος απηύθυνε Υπόμνημα προς τον κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφερόμενος σε θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ».

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, «ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις του κλάδου των συστημάτων σκίασης, εκφράζει την υποστήριξή του στο αίτημα που έθεσε η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος, σχετικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» και τον Οδηγό Εφαρμογής αυτού, προβλέπεται ότι το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τα λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (υποκατηγορία παρέμβασης 1.Ε2), ορίζεται σε 25 €/m2 προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου που ανήκουν στον εν λόγω κλάδο, το ανωτέρω κόστος δεν δύναται να καλύψει το κόστος αντικατάστασης υφάσματος και εργασιών συντήρησης ή/και αντικατάστασης μεταλλικών μερών των συστημάτων σκίασης με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η πρόταση της Ένωσης Τεντοποιών σχετικά με τη διαφοροποίηση του ανώτατου ύψους της επιλέξιμης δαπάνης στην εν λόγω υποκατηγορία, ανάλογα με το αν κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή μόνο υφάσματος (15€ έως 22€/m2) ή και η αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος (25€ έως 45€/m2), θεωρείται ότι θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν και να ολοκληρωθούν πλήρως, μόνο οι απαραίτητες εργασίες.

Κρίνεται επίσης πολύ σημαντικό κατά τη διαδικασία ελέγχου της ολοκλήρωσης των έργων να διενεργούνται ενδελεχώς οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, ώστε τα έργα που παραλαμβάνονται να τηρούν τις απαιτήσεις των νόμων και ειδικότερα τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12398/410 σχετικά με τη σήμανση CE στα Εξώφυλλα και στις Εξωτερικές Περσίδες και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Οι έλεγχοι αυτοί, όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, θεωρείται ότι θα αποτρέψουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από μη πιστοποιημένους προμηθευτές/αναδόχους των έργων».

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση