Επίσκεψη του Νορβηγού Πρέσβη στο ΚΑΠΕ

Πρέσβης Νορβηγίας

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Ιουνίου ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Jorn Gjelstad, συνοδευόμενος από τον Επιτετραμμένο κ. Roger Jorgensen και την κα Πολυξένη Αναστασίου–υπεύθυνη εκ μέρους της Πρεσβείας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την έναρξη της τελικής φάσης των καινοτόμων κατασκευαστικών έργων ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υποδομές δημόσιου σκοπού (νοσοκομεία, δημοτικά κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ) που υλοποιούνται σ’ όλη τη χώρα, και χρηματοδοτούνται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ για τις Ανανεώσιμες Πηγές (EEAGrants – GR03) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

O Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος προέκυψε από το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψαν το 1992 τα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του παραπάνω συμφώνου, ιδρύθηκε ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ, με την Νορβηγία να έχει σ’ αυτόν τον καταλυτικό ρόλο. Πρόκειται για ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κυρίως των πιο αδύναμων κοινωνικά και οικονομικά – και των περιφερειών του ΕΟΧ. Ειδικότερα, η Θεματική Περιοχή που αφορά τις ΑΠΕ έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Το σημαντικό αυτό Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 11,2εκ.€, που υλοποιείται με Φορέα Διαχείρισης του ΚΑΠΕ, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2017. Μέσω των έργων που θα λειτουργήσουν θα αποδειχθεί η εφικτότητα και βιωσιμότητα λύσεων, που χρησιμοποιώντας τις ευρύτατα διεσπαρμένες στην χώρα μας ανεξάντλητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μικρής κλίμακας εφαρμογές, βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και τις συνθήκες χρήσης των υποδομών που εντάσσονται και μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπου από πλευράς ΚΑΠΕ μετείχαν ο πρόεδρος κ. Β. Τσολακίδης, ο Γ. Διευθυντής κ. Β. Κίλιας, ο Δ/ντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Υπεύθυνος του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03 κ. Μ. Δαμασιώτης, ο Τεχνικός Συντονιστής του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03 Δρ Κ. Πατλιτζιάνας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας Δρ Νίκος Στεφανάτος, συζητήθηκε διεξοδικά η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες σε θέματα ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας.

Τονίστηκε η ανάγκη για διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας σε όλους τους τομείς ΑΠΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα αιολικής ενέργειας και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όπου με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και τις δυνατότητες των δύο χωρών, διαπιστώθηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον και δυναμικό πεδίο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Τέλος, συζητήθηκαν οι επιλογές και οι βασικοί άξονες για τη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απάντηση