Επιδότηση έως 65% για επιχειρήσεις για τον κλάδο Κατασκευών, Τεχνικά & Αρχιτεκτονικά γραφεία – ΕΣΠΑ 2020

επιδότηση

Οι επιχειρήσεις του κλάδου των Κατασκευών, τα Τεχνικά και Αρχιτεκτονικά Γραφεία μπορούν να επωφεληθούν από την επιδότηση 50% – 65% του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και με τον τρόπο αυτό να εξοικονομήσουν πολύτιμους οικονομικούς πόρους.


Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα δίνει επιδότηση 50-65%:

 • δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα
 • δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Επομένως, οι επιχειρήσεις έχουν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εντός του οποίου μπορούν να λάβουν επιδότηση για επιλέξιμες δαπάνες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

 • Ύψος Προϋπολογισμού: από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

Επιδοτούνται από το πρόγραμμα οι παρακάτω δραστηριότητες (ενδεικτικά):

Κατασκευές

 • Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
 • Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
 • Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών
 • Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου
 • Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης
 • Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα
 • Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων
 • Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
 • Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)
 • Κατασκευές μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων
 • Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων
 • Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)
 • Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος
 • Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
 • Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα
 • Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
 • Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και γήπεδα
 • Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας & καθαρισμού νερού

Υπηρεσίες Τεχνικών και Αρχιτεκτονικών Γραφείων

 • Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων
 • Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης
 • Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων,
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου
 • Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων
 • Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
 • Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
 • Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
 • Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
 • Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
 • Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού)
 • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
 • Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

Επιδοτούμενες δαπάνες

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον παραγωγικό εξοπλισμό, για μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και υπηρεσίες όπως:

 • Δομικά Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Καμπάνιες newsletters & email marketing
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας & ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο
 • Διαφήμιση σε Google – Facebook Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή στα Social Media

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ώστε να λάβουν την επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com  ή στο τηλέφωνο 210 6835560.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση