Επένδυση 280 εκατ. ευρώ από την Τέρνα Ενεργειακή στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου στην Κρήτη

Κρήτη

Ένα πρωτοποριακό έργο που συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας με αποθήκευση προωθείται στην Κρήτη.


Πρόκειται για τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου, ο οποίος βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου.

Η παραγωγή καθαρής ενέργειας δεν αποσκοπεί μόνο στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Ελλάδας.

Συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, δημιουργώντας ενεργειακά αποθέματα για την ανάπτυξη και ευημερία της χώρας.

Ταυτόχρονα, πέρα από την εναρμόνιση με την ενεργειακή ευρωπαϊκή στρατηγική, μπορεί να οδηγήσει και στη διασφάλιση φθηνού ρεύματος.

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα και κυρίαρχη ενεργειακή στρατηγική της Ε.Ε.

Για την Ελλάδα αποτελεί και μεγάλη πρόκληση, μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε την παραγωγική, οικονομική και αναπτυξιακή υστέρηση του τόπου.

Αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικό γεωφυσικό ανάγλυφο.

Συνδυάζει βουνά, (μεγάλες υψομετρικές διαφορές) και νερά (λίμνες, ποτάμια, ταμιευτήρες), αλλά και ήλιο και αέρα ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή.

Ο συνδυασμός παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας μέσω υβριδικών σταθμών, όπως αυτός που προωθείται στο Αμάρι, προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές αποθήκευσης, όπως οι αντλησιοταμιεύσεις, μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα μας σε φυσική «μπαταρία» του ευρωπαϊκού Νότου.

Επενδύοντας στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου συνδυάζει την παραγωγή αιολικής ενέργειας με την αποθήκευσή της, μέσω άντλησης και ταμίευσης.

Βρίσκεται σε αρμονία με τον Ενεργειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό της Κρήτης, όπως τον εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό της Περιφέρειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, με τη συμβολή εξειδικευμένων στο ενεργειακό αντικείμενο καθηγητών του ΕΜΠ, οι Υβριδικοί Σταθμοί συνιστούν καίρια προτεραιότητα, για την εναρμόνισή μας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στη μελέτη προσομοίωσης που εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο έργο προέκυψε πως ο συνδυασμός αιολικών πάρκων και αντλησιοταμίευσης αποτελεί την πλέον υποσχόμενη λύση για την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης με τρόπο οικονομικά ανταγωνιστικό και φιλικά περιβαλλοντικό.

Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου στηρίζεται στη συνεργασία δημοσίου (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης) και ιδιωτικού τομέα (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) και βασίζεται σε επενδύσεις που αποσκοπούν στην καθαρή ενέργεια.

Είναι συνδυασμός αιολικού πάρκου (Σητεία) εγκατεστημένης ισχύος 89,1 ΜW, υδροηλεκτρικού 75,0 MW και συγκροτήματος αντλιών δυναμικότητας 140,0 ΜW.

Έτσι εξασφαλίζεται ποιοτικά και με ασφάλεια εγγυημένη ισχύς 50 ΜW στο σύστημα της Κρήτης.

Η τροφοδοσία των αντλητικών συγκροτημάτων γίνεται αποκλειστικά από το αιολικό πάρκο, χωρίς καμία απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο.

Το έργο ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου, τόσο στην παρούσα φάση όσο και μετά τη διασύνδεση, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικουρικές υπηρεσίες και δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας.

Ανάπτυξη με κοινωνικό μέρισμα

Η Τέρνα Ενεργειακή επενδύει το συνολικό ποσό των 280 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για μια μεγάλης σημασίας υβριδική επένδυση.

Θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίες κατά την υλοποίησή της και τουλάχιστον 50 μόνιμες κατά την περίοδο της λειτουργίας της.

Πρόκειται για ένα έργο-εστία ανάπτυξης, που θα ενισχύσει την απασχόληση στην τοπική αγορά και ιδιαίτερα στο επιστημονικό δυναμικό του νησιού.

Ταυτόχρονα, επιφέρει μια σειρά από συνοδευτικά οφέλη, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το Κρήτη συνολικά.

Η εγχώρια προστιθέμενη αξία τού εν λόγω έργου φθάνει τα 170 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου θα έχει τη δική του συμβολή και συνδρομή στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Δημιουργώντας κοινωνικό μέρισμα θα αποδίδει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την 25ετή περίοδο της σύμβασης ετήσια έσοδα 4,6 εκατομμύρια ευρώ.

Εξαιτίας αυτού ο κάθε καταναλωτής θα πληρώνει μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος.

Επωφελούμενες περιοχές είναι οι Δήμοι Σητείας, Ρεθύμνης, Αμαρίου, καθώς και οι τοπικές κοινότητες Κατσιδονίου, Σταυρωμένου, Μαρωνίας, Καρυδίου, Ζάκρου, Χανδρά, Παντανάσσης, Χαρκίων, Αρκαδίου.

Επενδύοντας στο ενεργειακό μας μέλλον

Ο Υβριδικός Σταθμός στην Κρήτη αποδεικνύει πως με τις ΑΠΕ δεν θα βρεθούμε μόνο σε αρμονία με την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική, αλλά θα είμαστε και συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως χώρα.

Διαφορετικά θα κληθούμε να καταβάλουμε υψηλά οικονομικά πρόστιμα.

Προφανές είναι πως το ενεργειακό μέλλον δεν μπορεί να είναι συναρτημένο με τα ρυπογόνα καύσιμα.

Εξ ου και στο ερώτημα «είναι προτιμότερο το πετρέλαιο από τις ΑΠΕ;» η απάντηση είναι αυτονόητη υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι πράσινες επενδύσεις προωθούν τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Αντιμετωπίζουν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Δημιουργούν τα απαραίτητα ενεργειακά αποθέματα.

Συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Παράγουν κοινωνικό μέρισμα για τις τοπικές κοινωνίες και τους καταναλωτές. Καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση