Επενδύσεις 180 Δισ. στις ΑΠΕ στη Βορειοδυτική Ευρώπη

ΑΠΕ-επενδύσεις

Επενδύσεις ύψους 180 δισ. στις ΑΠΕ εκτιμάται πως θα να γίνουν στη Βορειοδυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές του Ινστιτούτου Aurora Energy Research, εκ των οποίων τα 64 δισ. θα προορίζονταν σε μη επιδοτούμενα έργα.

Μάλιστα, την περασμένη βδομάδα δημοσιεύθηκε μία έκθεση που προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη για μη επιδοτούμενα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη. Στην έκθεση, με τίτλο «Κίνδυνοι στην αγορά ΑΠΕ και Διαχείρισή τους» φαίνεται ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να εγκατασταθούν 18 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς επιδότηση, και να συνδεθούν με το δίκτυο μέχρι το 2030. Ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 60 GW με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν σε Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία Βέλγιο. Επίσης, η ενέργεια από φωτοβολταϊκά θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει 30 GW.

Ο Mateusz Wronski, από την Aurora Energy Research σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ, σημείωσε πως λίγοι θα είχαν φανταστεί στην αρχή της διαδικασίας μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι μέχρι το 2018 θα είχε διαμορφωθεί ένα μέλλον χωρίς επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρόλα αυτά, όμως, καταλήγει πως υπάρχει μία αναπτυξιακή δυναμική στην αγορά, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς επιδοτήσεις, ιδίως των ηλιακών, ήταν αξιοσημείωτη το 2017, με έργα που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Την ίδια ώρα οι ερευνητές του «Ινστιτούτου Fraunhofer για τα Ηλιακά Συστήματα της Γερμανίας» παρουσίασαν μια μελέτη, στην οποία επισημαίνουν πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνεχώς μειώνεται. Ο επικεφαλής της μελέτης Christoph Kost στην παρουσίασή της, τόνισε ότι τα νέα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι χερσαίες ανεμογεννήτριες, που βρίσκονται σε ευνοϊκές τοποθεσίες, είναι φθηνότερες από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν από ορυκτά καύσιμα και ότι αυτή η τάση θα αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2035.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι η πλέον αποδοτική από πλευράς κόστους και τεχνολογίας, συγκριτικά με άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας στη Γερμανία. Επίσης, εκτιμάται πως οι τεχνολογικές εξελίξεις στην φωτοβολταϊκή και αιολική ενέργεια θα μειώσουν περαιτέρω το κόστος, στο μέλλον. Ακόμη, τα φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στη Νότια Γερμανία και οι χερσαίες ανεμογεννήτριες εκτιμάται πως θα μειώσουν σημαντικά το μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα, έως το 2035.

Τέλος, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη, η διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα αυξηθεί και η διάρκεια ζωής τους θα φτάσει τα 25 με 30 χρόνια μειώνοντας το κόστος το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8,5%.

Πηγή: energia.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση