ΕΠΑΛΜΕ: Εσοδα 41,9 εκατ. ευρώ το 2015

Η συγκράτηση της τιμής του αλουμινίου σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την ικανοποιητική διεθνή ζήτηση, επέτρεψαν στη βιομηχανία αλουμινίου ΕΠΑΛΜΕ να καταγράψει αξιοσημείωτες επιδόσεις το 2015, αν και οι πωλήσεις της υποχώρησαν.
Η επιχείρηση παράγει κράματα αλουμινίου σε κυλίνδρους και εξάγει συνήθως το ένα τέταρτο της παραγωγής της στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με τον 41ο ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδά της τον χρόνο που πέρασε ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ, από 42,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,1% σε ποσοστό και κατά 0,9 εκατ. ευρώ σε αξία.
Η εταιρεία δε μπόρεσε να βελτιώσει το μεικτό της περιθώριο, το οποίο υποχώρησε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 7,3% από 7,8%), με συνέπεια να μειωθούν τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,05 εκατ. ευρώ, από 3,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-8,6%). Ωστόσο, λόγω συμπίεσης άλλων δαπανών τα λειτουργικά κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν στο επίπεδο του 1 εκατ. ευρώ, από 0,7 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+41,4%).
Η ΕΠΑΛΜΕ, η οποία ανήκει στην οικογένεια Μανιά, κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 356.000 ευρώ, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε εμφανίσει αντίστοιχα κέρδη 16.000 ευρώ, βελτιωμένα δηλαδή κατά 337.000 ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε κέρδη 121.000 ευρώ, έναντι ζημιών 232.000 ευρώ έναν χρόνο πριν, βελτιωμένα δηλαδή κατά 353.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.
Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΠΑΛΜΕ την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 565,6 εκατ. ευρώ.
Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (3,2 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσαν στο 19,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (16,4 εκατ. ευρώ).

Απάντηση