ΕΝΚΑΣ Πειραιά: Απόψεις των Βιοτεχνών Κατασκευαστών μελών της για την επανεκκίνηση

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν τα μέλη της ΕΝΚΑΣ Πειραιά εξέφρασαν τις απόψεις τους περί αλλαγής του παραγωγικού προτύπου που ακολουθεί η χώρα επί σειρά ετών και την έντονη ανησυχία τους για πιθανή έξαρση της αδήλωτης επιχειρηματικής δραστηριότητας και της μαύρης εργασίας εν μέσω της βαθιάς ύφεσης λόγω των υγειονομικών μέτρων που καλώς χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.


Οι απόψεις των Βιοτεχνών Κατασκευαστών μελών της ΕΝΚΑΣ Πειραιά είναι οι εξής:

Η ευάλωτη οικονομία της χώρας έχει ένα δύσκολο δρόμο να διανύσει που γίνεται δυσκολότερος λόγω της αβεβαιότητας και απαιτεί δυναμικές ενέργειες, οι οποίες θα μπορέσουν να υποστηρίξουν πλήρως τις επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες και την απασχόληση.

Τα χρήματα που διατίθενται μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να αξιοποιηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τους επιχειρηματίες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι να τα διαχειρίζονται οι τράπεζες με σκληρούς πιστοληπτικούς όρους.

Η θεσμοθέτηση ενός ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού αυτή τη στιγμή αποτελεί επιτακτική ανάγκη και αποτελεί έμμεση παροχή ρευστότητας η οποία θα προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερη ασφάλεια στην δύσκολη καθημερινότητα τους.

Επιπροσθέτως, η διαφοροποίηση του επαγγελματικού ΑΦΜ από εκείνο του φυσικού προσώπου πρέπει να προχωρήσει και θα αποτελεί μία θετική εξέλιξη για την επιχειρηματικότητα.

Από τα μέλη της ΕΝΚΑΣ Πειραιά επισημαίνεται για άλλη μια φορά, η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ένα πιστοποιημένο και επικυρωμένο πλαίσιο, το οποίο να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πράσινες δεξιότητες και όλες τις τελευταίες εξελίξεις του επαγγέλματος. Η συμβολή της έγκυρης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην απασχόληση είναι καθοριστικής σημασίας και ενισχύει σημαντικά τον κλάδο.

Επισημαίνεται από τους κατασκευαστές ότι με βάση τις σχετικές οδηγίες που έχουν σταλθεί στα κράτη-μέλη από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι εφικτή η μείωση του ΦΠΑ για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Οι κατασκευαστές επισημαίνουν επίσης ότι η βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αποτελεί μία σοβαρή παράμετρο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Κυριαρχεί η άποψη ότι η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ η οποία ολοκληρώθηκε το προηγούμενο έτος και επιταχύνει την προσπάθεια μείωσης εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προωθώντας την κατασκευή ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων, θα μπορούσε θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας που αφορούν τον κτιριακό τομέα, ο οποίος θεωρείται από τους πιο ενεργοβόρους της Ευρώπης.

Αν και υπάρχουν αναφορές για τα μελλοντικά προγράμματα ΕΚΟ, απαιτείται αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή ουσιαστική δέσμευση και συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις, μείζονος Εθνικής σημασίας όπως για παράδειγμα ένα νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων ΕΚΟ με εμπλουτισμό των κινήτρων για ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Απάντηση