ΕΝΚΑΣ: Δωρεά στον ΟΕΚΚ – ΑγκαλιάΖΩ

ΕΝΚΑΣ-ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ

Τα μέλη της ΕΝΚΑΣ συνεχίζοντας τις πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατασκεύασαν βάσει προδιαγραφών τροχήλατη βιβλιοθήκη, την οποία προσέφεραν στον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω, που έχει την έδρα του στον Πειραιά.


Η τροχήλατη βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιηθεί στο Ενδονοσοκομειακό Πρόγραμμα «Δανειστική Βιβλιοθήκη» του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ.

H εν λόγω δωρεά σύμφωνα με τα μέλη του Συλλόγου τα οποία φροντίζουν για την σφαιρική κάλυψη των ασθενών με καρκίνο, αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για τον ΟΕΚΚ – ΑγκαλιάΖΩ, καθώς βοηθά ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικείων τους.

Απάντηση