Ενίσχυση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Ταμείου-Ανάκαμψης

Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και απολιγνιτοποίηση προβλέπονται στις εμβληματικές επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.


Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», το οποίο αναμένεται να επεκταθεί, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όλα τα κτίρια της χώρας, όπου είναι εφικτό.

Σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης» οι εμβληματικές επενδύσεις είναι:

  • Αναβάθμιση των υποδομών με σκοπό την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασύνδεσή τους με τα συστήματα μεταφοράς και διανομής καθώς και με τα νησιά.
  • Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος των καταναλωτών στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθηθεί η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ μικρής κλίμακας.
  • Ενίσχυση και βελτίωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης στις περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση.
  • Προώθηση της πράσινης μετάβασης με την αντικατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων στην παραγωγή ενέργειας και την επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου
  • Ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την ανάπλαση των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, διασφαλίζοντας τη δίκαιη μετάβαση
  • Ολοκληρωμένη επενδυτική δραστηριότητα που αφορά την παροχή κινήτρων (επιχορήγηση και άτοκο δάνειο εάν το τελευταίο επιλέγεται από τα δικαιούχα νοικοκυριά) για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. (συνδέεται επίσης με την πρωτοβουλία «Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον», καθώς προβλέπει την προώθηση του ρόλου των ενεργών καταναλωτών, μέσω της υποστήριξης για την εγκατάσταση ΑΠΕ, τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) και σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και την αναβάθμιση των κατοικιών σε έξυπνα σπίτια, μέσω της εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και συσκευών).
  • Δράση που περιλαμβάνει μικτά χρηματοδοτικά εργαλεία για εταιρείες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με στόχο να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση, να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στην «πράσινη» ανάπτυξη. Επιμέρους μέτρο για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων μέσω της κινητοποίησης Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (EEY).
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τόσο σε περιοχές που είναι αρμόδιες οι τοπικές αρχές όσο και σε σημεία ενδιαφέροντος για το αστικό και προαστιακό περιβάλλον. Ενίσχυση που παρέχεται σε νέες γραμμές παραγωγής και μονάδες Ε&Α, που σχετίζονται με τον τομέα της ηλεκτροκίνησης και δημιουργούν προϊόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες

Πηγή: fmvoice.gr

Απάντηση