Ενιαίο διαγωνισμό για εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών ζητάει η Κομισιόν

ενιαίο διαγωνισμό ΑΠΕ

Τις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου που προκοινοποίησε το ΥΠΕΝ (με βάση τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ) για τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών εγκατάστασης ΑΠΕ, έχει αποστείλει η Κομισιόν.

[su_spacer size=”10″]Στις παρατηρήσεις αυτές δύο είναι τα βασικά θέματα:

Πρώτον, η Κομισιόν ζητάει περαιτέρω τεκμηρίωση για την ανάγκη να εξαιρεθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά από τη διαδικασία των διαγωνισμών.

Δεύτερον, η Κομισιόν ζητάει να μην γίνονται ξεχωριστοί διαγωνισμοί για τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά αλλά να γίνονται «ουδέτεροι» διαγωνισμοί στους οποίους να συμμετέχουν επενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες, με το σκεπτικό ότι έχουν περίπου το ίδιο κόστος.

Απαντώντας στις παρατηρήσεις της Κομισιόν το ΥΠΕΝ φέρεται να επιμένει στο σχέδιό του, τόσο για τις εξαιρέσεις, όσο και για τους ξεχωριστούς διαγωνισμούς, τεκμηριώνοντας βαθύτερα τις συγκεκριμένες επιλογές. Θεωρεί, δε, αναγκαίο να γίνουν ξεχωριστοί διαγωνισμοί τουλάχιστον μέχρι το 2019.

Παρόλα αυτά, στο τραπέζι φαίνεται ότι έχει πέσει και ένα «υβριδικό» σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να γίνει ενιαίος διαγωνισμός για αιολικά και φωτοβολταϊκά, αλλά η προκήρυξη του διαγωνισμού να περιλαμβάνει διακριτά «τεχνολογικά καλάθια».

Δηλαδή να προβλέπεται ότι από το σύνολο της ισχύος που θα βγαίνει σε ένα διαγωνισμό, ένα minimum συγκεκριμένο ποσό να πρέπει να καλυφθεί υποχρεωτικά από φωτοβολταϊκά, ένα άλλο minimum ποσό να καλυφθεί από αιολικά και ένα άλλο ποσό να μπορεί να καλυφθεί και από τις δύο τεχνολογίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (στη βάση των οποίων δημιουργήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο και στη χώρα μας) επιβάλλουν διαγωνισμούς για όλες τις τεχνολογίες και τις κατηγορίες των ΑΠΕ και μάλιστα διαγωνισμούς «τεχνολογικά ουδέτερους» δηλαδή όχι διαγωνισμούς ανά τεχνολογία αλλά για όλες τις τεχνολογίες μαζί (φωτοβολταϊκά, αιολικά, βιομάζα κ.λπ.).

Για να προχωρήσει η εγκατάσταση νέων ΑΠΕ απαιτείται μια σειρά εγκρίσεων από την Κομισιόν. Η πρώτη έγκριση αφορά την επιλογή να γίνουν ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες ανά τεχνολογία. Η δεύτερη αφορά την πρόθεση της ελληνικής πολιτείας να εξαιρέσει από τους διαγωνισμούς τα αιολικά κάτω από 3 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά κ.λπ.

Στη συνέχεια και εφόσον υπάρξουν αυτές οι εγκρίσεις, θα προχωρήσει το ΥΠΕΝ σε Υπουργική Απόφαση (μετά από γνώμη της ΡΑΕ) για τον τρόπο λεπτομερούς εφαρμογής των ανταγωνιστικών διαδικασιών (πόσοι γύροι θα γίνουν, με ποιους όρους κ.λπ.).

Τα δεδομένα αυτά κάνουν τους ανθρώπους της αγοράς να θεωρούν εντελώς απίθανο να υπάρξει διαγωνισμός εντός του 2017.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο οι διαγωνισμοί θα αφορούν κυρίως τα φωτοβολταϊκά (όπου έχει γίνει ήδη επιτυχώς ο πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός) και τα αιολικά.

Στα αιολικά η ΡΑΕ έχει προτείνει συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες μόνο για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 3MW. Στην περίπτωση των ενεργειακών συνεταιρισμών, το όριο προτείνεται στα 6 MW.

Τέλος, για τα μεγάλα αιολικά, για τα θαλάσσια αιολικά, αλλά και για τις επενδύσεις fast track θα ακολουθούνται διακριτές διαδικασίες.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση