Το Energy Efficiency Conference 2018 – Προκλήσεις & Ευκαιρίες υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Energy Efficiency Conference

Το Energy Efficiency Conference -συνέδριο – θεσμός- για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Αειφορία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έρχεται για 6η συνεχή χρονιά και πραγματοποιείται στις 27 Ιουνίου 2018 στο ΟΤΕAcademy.

Το Energy Efficiency Conference 2018 θα καταδείξει πώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή και διανομή των ενεργειακών πόρων και κατά συνέπεια τη ζήτηση και κατανάλωσή τους από βιομηχανικούς και λιανικούς καταναλωτές (δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, μεταφορές και υποδομές).

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθούν τα οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οι συνιστώσες που προάγουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως:

 • Αειφορικός βιομηχανικός σχεδιασμός (συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας, αυτοματισμοί, αντλίες θερμότητας κ.ά.)
 • Αειφορικός κτιριακός σχεδιασμός (θερμομόνωση, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αυτοματισμοί, βιοκλιματικός σχεδιασμός κ.ά.)
 • Καθαρές & εναλλακτικές πηγές ενέργειας
 • Τεχνολογικές καινοτομίες, συστήματα και λογισμικά ενεργειακής διαχείρισης
 • Βιομηχανική & κτιριακή συντήρηση
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις

Στόχος συνεδρίου

Στόχος του Energy Efficiency Conference 2018 είναι να καταδείξει πώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή, διανομή και διαχείριση των ενεργειακών πόρων και κατά συνέπεια τη ζήτηση και κατανάλωσή τους από βιομηχανικούς και λιανικούς καταναλωτές, έχοντας ως συνέπεια τη δημιουργία σημαντικών ωφελειών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως τεχνικές εταιρείες, ESCOs, βιομηχανία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφορών και υποδομών κ.ά.

Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και practitioners, στον νευραλγικό τομέα της ορθολογικής ενεργειακής διαχείρισης και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ ειδήμονες του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τις νομοθετικές αλλαγές στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις και τους διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Έτσι, πρόκειται να αναδειχθεί η στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαχείρισης και πώς μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για το συνολικό σύστημα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών που φέρουν την ευθύνη του ενεργειακού σχεδιασμού & της διαχείρισης σε βιομηχανία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, μεταφορές και υποδομές, όπως:

 • Τεχνικούς Διευθυντές και Διευθυντές Παραγωγής
 • Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Στελέχη Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
 • Στελέχη Διεύθυνσης Λειτουργίας

Παράλληλα, θα συγκεντρώσει Διευθύνοντες Συμβούλους, μηχανικούς, συμβούλους και εμπειρογνώμονες, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τεχνολογιών & λύσεων ενεργειακής διαχείρισης.

Γιατί να συμμετέχετε

Το Energy Efficiency Conference αποτελεί ιδανική πλατφόρμα ενημέρωσης και διαδικτύωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου της ενεργειακής διαχείρισης, είτε αποτελούν εφαρμογείς και χρήστες, είτε προμηθευτές λύσεων, εξοπλισμών και υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους σε μία δυναμική B2B συνάντηση του χώρου της διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας
 • Να ενημερωθούν για το πώς θα δημιουργήσουν τον δικό τους χάρτη πορείας για να επιτύχουν τους ενεργειακούς στόχους τους
 • Να παραμείνουν στην επικαιρότητα των εξελίξεων και να επιλύσουν προβλήματα με ειδήμονες του χώρου
 • Να οικοδομήσουν τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες προς όφελος όλων

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του συνεδρίου

Απάντηση