Energy Efficiency Conference 2017 στις 29 Σεπτεμβρίου

Energy Efficiency Conference

Το Energy Efficiency Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (παραγωγή, κτίρια, εσωτερικές λειτουργίες, υπηρεσίες).

[su_spacer size=”10″]Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον ρόλο του IoT, παράλληλα με διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης των έργων αυτών.

Έτσι, πρόκειται να καταδειχθεί η στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαχείρισης, παράλληλα με την ανάδειξή της σε πολύτιμο πόρο και εργαλείο για το συνολικό σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης.

Η φετινή διοργάνωση έχει μία νέα και διαφορετική δομή. Η 1η ενότητα του συνεδρίου θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Από τη 2η ενότητα και μετά η θεματολογία διαχωρίζεται στα δύο και αφορά η μεν βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, η δε αποκλειστικά τα κτίρια.

Zero net energy for industry & building

Καθώς η παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής απαιτεί δέσμευση και μια σειρά δράσεων από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, παράλληλα με τη διαρκή απαίτηση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, πλέον αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο σημαντικός ρόλος για αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας.

Παρατηρώντας τις αποκλίσεις σε επίπεδα ενεργειακής εξοικονόμησης ανά τον κόσμο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς και αναξιοποίητες ευκαιρίες που προκύπτουν από την πληθώρα των διαθέσιμων τεχνολογιών & υπηρεσιών σήμερα.

Πράγματι, οι ενεργειακά πιο αποτελεσματικές οικονομίες παράγουν περίπου 16 φορές περισσότερο από το ΑΕΠ τους, καταναλώνοντας, ωστόσο, τα ίδια επίπεδα ενέργειας με τις λιγότερο αποτελεσματικές.

Αυτό, αναδεικνύει την ενεργειακή εξοικονόμηση για τους περισσότερους κλάδους ως επιχειρηματική ευκαιρία, στοιχείο ενίσχυσης βιωσιμότητας, αύξησης της ανταγωνιστικότητας καθώς και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής υπευθυνότητας.

Θεματολογία συνεδρίου

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
 • Το πρότυπο ISO 50001
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων ή Ενεργειακή Ανακαίνιση
 • Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο και Ρόλος των ESCOs
 • IoT (Internet of Things)
 • Θερμομόνωση Κτιρίων
 • Κλιματισμός
 • Φωτισμός Κτιρίων
 • Η/Μ Εξοπλισμός
 • Ενεργειακή Διαχείριση & Συστήματα
 • Συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ
 • Ενεργειακός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ανάλυση θεματολογίας

Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί με κύριους άξονες τις Ενότητες:

 • Energy Efficiency in Greece: Energy Conservation Efforts and Future Perspective
  (κοινή ενότητα για βιομηχανία, παραγωγή και κτίρια)

Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ειδήμονες, ερευνητές και experts εντοπίζουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συναντώνται, κάνουν ανασκόπηση της κεκτημένης γνώσης μέχρι σήμερα και τις κρίσιμες παραμέτρους που καθορίζουν την επιτυχία επενδύσεων και προσπαθειών, σκιαγραφώντας το παρόν και το μέλλον της ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης.

Ενότητες για τη βιομηχανία

 • The urgent challenge of energy efficiency (Innovative Tools, Automations, Services & Equipment) | Energy Efficiency Best Practices

Παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν 4342/2015 και σχετικές υπουργικές αποφάσεις). Παρουσίαση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων αναφορικά με τα εργαλεία, τους εξοπλισμούς και τους αυτοματισμούς, που σχετίζονται με την ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση. Xρήση των ΑΠΕ. Παρουσίαση καλών πρακτικών στη διαχείριση ενέργειας επιλεγμένων βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων.

 • Energy Efficiency: ISO 50001 Certification

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε από τον ISO και πλέον απαιτείται το πρότυπο ISO 50001:2011, βάσει του οποίου λαμβάνει χώρα αρχική ενεργειακή επισκόπηση, αποτύπωση των ενεργειακών πλευρών της εταιρείας και καθορίζονται προγράμματα εξοικονόμησης της ενέργειας με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της. Ανάλυση των ωφελειών για την επιχείρηση.

 • Panel discussion: The role of IT on energy efficiency in industry

Ποια είναι η επόμενη μέρα για τις παραγωγικές επιχειρήσεις μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των διαδικασιών παραγωγής τους μέσω συστημάτων πληροφορικής (IoT);

Ενότητες για Κτίρια και Συγκροτήματα

 • The urgent challenge of energy efficiency: Innovative Tools, Automations, Services, Certifications & Equipment

Παρουσίαση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων αναφορικά με τα εργαλεία, τους εξοπλισμούς και τους αυτοματισμούς, που σχετίζονται με την ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση, καθώς και νέες διαθέσιμες υπηρεσίες γι’ αυτό το σκοπό. H χρήση των ΑΠΕ.

 • Case studies: Corporate Energy Efficiency Practices

Παρουσίαση των πλέον πετυχημένων case studies στην εξοικονόμηση ενέργειας από δυναμικές επιχειρήσεις τομέων όπως: Λιανεμπόριο, Food Retailers, Εμπορικά Κέντρα & Μεγάλα Συγκροτήματα Κτιρίων, Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική-Δίκτυα, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, Πολιτιστικά Κτίρια, Αποθηκευτικά Κτίρια κ.ά.

 • Panel discussion: The role of IT on energy efficiency of buildings

Ποια είναι η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των διαδικασιών και διεργασιών για τη λειτουργία των κτηρίων τους μέσω συστημάτων πληροφορικής (IoT);

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς, εμπειρογνώμονες, διευθυντές παραγωγής και τεχνικούς διευθυντές, μηχανικούς, τεχνικούς, συμβούλους, επιθεωρητές, υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης, στελέχη διεύθυνσης περιβάλλοντος & αειφόρου ανάπτυξης, στελέχη διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management), επιχειρηματίες, εκπροσώπους ανάπτυξης ιδιοκτησίας ή οικοδομικής βιομηχανίας, σε κτίρια με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως:

 • Εμπορικά Κέντρα & Συγκροτήματα Κτηρίων
 • Λιανεμπόριο & Super Markets
 • Εργοστάσια, Κτίρια Logistics και Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
 • Τράπεζες
 • Μουσεία & Πολιτιστικά Κτίρια
 • Ξενοδοχεία
 • Δημόσια Κτίρια και Κτίρια ΟΤΑ

Απάντηση