Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων Online στην Κύπρο

Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της διαδικασίας υποβολής και καταχώρησης των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου η Υπηρεσία Ενέργειας έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες θα υποβάλουν ΠΕΑ για καταχώρηση στο μητρώο των ΠΕΑ κτιρίων και θα τα λαμβάνουν άμεσα για την έκδοση τους.
  • Το νέο σύστημα για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2017.
  • Οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες θα υποβάλουν ΠΕΑ για καταχώρηση στο μητρώο των ΠΕΑ κτιρίων με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής των ΠΕΑ έως τις 08 Σεπτεμβρίου του 2017 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με το νέο σύστημα μπορείτε να αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπηρεσίας Ενέργειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mcit.gov.cy (Υπηρεσία Ενέργειας / Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων / Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες) και στα τηλέφωνα: 22409395 και 22409356.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση