Ενεργειακή κλάση Α+, πιστοποιημένοι τεχνίτες & συγκεκριμένες δεσμεύσεις, στις προτάσεις του ΠΣΕΜ για τα nZEB κτίρια

ΠΣΕΜ-nZEB

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) κατέθεσε τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».

Αναλυτικά, ο ΠΣΕΜ αναφέρει τα εξής:

Είναι πολύ ευχάριστο που έστω και με καθυστέρηση, έχουμε πρόοδο στο θέμα του Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Μετά από μελέτη του Εθνικού Σχεδίου, προτείνουμε τα εξής:

Στα χαρακτηριστικά Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)

Το Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης να οριστεί κατηγορία ενεργειακή κλάσης Α+ για όλα τα κτίρια (νέα ή υπάρχοντα, κατοικίες ή τριτογενούς τομέα), δεδομένου ότι πρέπει να θέσουμε την καλύτερη διαθέσιμη ενεργειακή κλάση, όπως και άλλες χώρες. Είναι λογικό να απαιτούμε από το Ελληνικό κράτος, τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης να έχουν τόσο χαμηλή ενέργεια, όσο και σε άλλες χώρες – ακολουθώντας τα καλύτερα από αυτά τα παραδείγματα.

Στα Κανονιστικά Μέτρα:

  • Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται με πιστοποιημένο προσωπικό κατά ΕΣΥΔ, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις πια είναι ιδιαίτερα υψηλές και δεν επαρκεί ανειδίκευτο προσωπικό λόγω του οποίου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μη ικανοποιητικό ή προβληματικό.
  • Να γίνουν βελτιώσεις στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, που να βοηθούν την υλοποίηση Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (για παράδειγμα: Οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν περιγράφουν πως πρέπει να είναι η διάταξη στα μπαλκόνια ώστε να είναι δυνατή η μόνωσή τους και να αποτρέπονται θερμογέφυρες. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που να επιτρέπουν και να υποβοηθούν την όσο το δυνατόν πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μέσα από τον ορθό σχεδιασμό των κτιρίων).

Στα Χρηματοδοτικά Μέτρα:

  • Να υπάρξει δέσμευση συνέχισης του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκον.
  • Να υπάρξει χρηματική δέσμευση για τα ποσά που θα διατεθούν ή να τεθεί στόχος σε ετήσιο ποσοστό των ιδιωτικών κτιρίων που θα αναβαθμίζονται.
  • Να καταγραφεί ποσό για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων ή έστω να τεθεί στόχος σε ετήσιο ποσοστό των δημοσίων κτιρίων που θα αναβαθμίζονται ενεργειακά.
  • Όποιος χρηματοδοτείται να έχει υποχρέωση να κατασκευάζει Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και πριν το 2020.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση