Ένα εντυπωσιακό βιοκλιματικό οινοποιείο στην Αττική

Το οινοποιείο αναπτύσσεται σε έναν αμπελώνα και περιλαμβάνει ένα κτίριο με χρήση οινοποιείου και χώρο δεξιώσεων.


Κεντρική ιδέα του κτιριολογικού προγράμματος ήταν η έμφαση στην επισκεψιμότητα, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η διαδικασία της οινοποίησης, αλλά και να είναι εφικτή η διοργάνωση προγραμματισμένων εκδηλώσεων τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου, όσο και στον υπαίθριο χώρο του αμπελώνα.

Κύριες κατευθύνσεις κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αποτέλεσαν η προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον, η κλίμακα της τοπικής αρχιτεκτονικής και η εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται βασίζεται αποκλειστικά σε παθητικά συστήματα και κατ’ επέκταση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που προσαρμόζεται στα κλιματικά δεδομένα, στην τοπογραφία του εδάφους και στον προσανατολισμό του οικοπέδου.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός η μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για τις διάφορες λειτουργίες του (θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό, αερισμό κτλ.) σε σχέση με ένα συμβατικά δομημένο κτίριο και αφετέρου η διαμόρφωση εσωτερικών συνθηκών υψηλής θερμικής άνεσης.

Οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τη χρήση δομικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον λειτουργούν προς την κατεύθυνση της προστασίας του και της ανάπτυξης της λογικής του σεβασμού απέναντι σε αυτό.

Η υψηλή ποιότητα στην κατασκευή του κτιρίου έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και άρα τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για τους χρήστες του.

Το έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα: «E.Π. Αγροτική ανάπτυξη και ανάπτυξη της υπαίθρου 2000 – 2006, Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προιόντων, ΜΕΤΡΟ 2.1.», προκειμένου να επιτευχθεί μέρος της χρηματοδότησης της κατασκευής του οινοποιείου.

Το λογικό κόστος κατασκευής σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους λειτουργίας του έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της απόσβεσης της επένδυσης.

[su_box title=”Πληροφορίες”]Aρχιτεκτονική μελέτη: Γ. Σκούρτης, Ε. Σταυροπούλου, Δ. Γκλιάτης
Eπίβλεψη: Γ. Σκούρτης, Έ. Σταυροπούλου
Στατική μελέτη: Αρχέτυπο
Η/Μ μελέτη: Ν. Λέκκας
Θερμικές προσομειώσεις: Ν. Κλειτσίκας
Ιδιοκτήτης: «Κτήμα Παπαγιαννάκου»
Tοποθεσία: «Πούσι Καλογέρι», Μαρκόπουλο Αττικής
Εμβαδό: 1.700 m²
Χρόνος μελέτης: 2000
Χρόνος κατασκευής: 2004 – 2007
Φωτογραφίες: Κώστας Θωμόπουλος[/su_box]

Πηγή: mononews.gr

Απάντηση