ElvalHalcor: Αύξηση των κερδών της

ElvalHalcor

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις περαιτέρω λειτουργικής τους βελτίωσης, νετός του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσε ο Όμιλος ElvalHalcor.


Πιο συγκεκριμένα, Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13% (αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 7% στα προϊόντα αλουμινίου και κατά 8,8% στα προϊόντα χαλκού, ενώ η επίδοση επηρεάστηκε και από την άνοδο στις διεθνείς τιμές των μετάλλων).

Το συγκρίσιμο EBITDA (χωρίς τη θετική επίδραση από τις τιμές των μετάλλων) ανέβηκε 129,4 στα 142,1 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 75,8 εκατ. ευρώ έναντι 63,9 εκατ. το 2017.

Ειδικότερα, η θετική επίπτωση στα προ φόρων αποτελέσματα από τις μεταβολές στις τιμές των μετάλλων ήταν σαφώς χαμηλότερη το 2018 από την αντίστοιχη του 2017 (23,1 έναντι 31,1 εκατ. ευρώ).

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, θετικότερες διαγράφονται οι προοπτικές των οικονομικών επιδόσεων της ElvalHalcor για το 2019, τουλάχιστον σε επίπεδο επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα του κλάδου χαλκού είναι αυξημένη κατά 5.000 τόνους μετά την ολοκλήρωση σχετικής επένδυσης που ολοκληρώθηκε πέρυσι.

Η όποια φετινή αύξηση του capacity στον κλάδο αλουμινίου αναμένεται να είναι περιορισμένη, ενώ αντίθετα η μεγάλη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο συγκεκριμένο κλάδο θα ξεκινήσει από το έτος 2020 όταν θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποιούμενη σχετική επένδυση. 

Επίσης, το κόστος δανεισμού θα συνεχίσει να μειώνεται, δεδομένου και του ότι περυσινές αναδιαρθρώσεις δανείων που οδήγησαν σε χαμηλότερο κόστος φέτος θα επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα σε δωδεκάμηνη βάση, η ζήτηση στο εξωτερικό και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων παραμένει ικανοποιητική και ανοδική, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα που να σχετίζεται με την πολιτική δασμών στις ΗΠΑ (απορροφήθηκαν χωρίς πρόβλημα οι επιπτώσεις των δασμών).

Αντίθετα, η ElvalHalcor κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της στη συγκεκριμένη χώρα, οι οποίες ως ποσοστό επί του συνόλου ανέβηκαν από το 6% στο 12%.

Να σημειωθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης προτίθεται φέτος να προτείνει στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου δεν έχει αποφασιστεί.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 13,7% το 2018, και διαμορφώθηκε σε 2.117,8 εκ. ευρώ έναντι 1.863,3 εκ. ευρώ το 2017.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να αναπτύσσονται, και δευτερευόντως στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων.

Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρέασε θετικά την κερδοφορία και τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted-EBITDA).

Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της Εταιρίας ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της συνολικής ζήτησης στην αγορά.

Τα μεικτά κέρδη επηρεάστηκαν από τη μείωση στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 23,0 εκ. ευρώ για 2018, έναντι 33,1 εκ. ευρώ για το 2017.

Έτσι, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 165,2 εκ. ευρώ (συγκρίσιμο 2017: 160,5 εκ. ευρώ), τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, αυξήθηκαν κατά 9,8% σε 142,1 εκ. ευρώ (2017: 129,4 εκ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 75,9 εκ. ευρώ.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 12,5% για το 2018, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών, αλλά και τη λήψη νέας γραμμής από την European Investment Bank (ΕΙΒ), στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,3 εκ. ευρώ για το 2018, έναντι 61,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 92 εκ. ευρώ, και αφορούσαν κυρίως στο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του σωληνουργείου του τομέα σωλήνων χαλκού, αμφότερες εντός των όμορων εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρίας ElvalHalcor στα Οινόφυτα.

Από αυτές, τα 9,8 εκ. ευρώ αφορούσαν τη θυγατρική Sofia Med, και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας στο χυτήριο της για κράματα χαλκού, αλλά και την εγκατάσταση μια γραμμής επικασσιτέρωσης ταινιών, η οποία θα της δώσει πρόσβαση σε ειδικά προϊόντα και αγορές.

Χάρη στην ισχυρή ζήτηση στις αγορές των Η.Π.Α. και, δευτερευόντως της Ευρώπης κατά το 2018, οι πωλήσεις του κλάδου του αλουμινίου παρουσίασαν αύξηση στον όγκο κατά 7,0% και στην αξία κατά 14,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.080 εκ. ευρώ, συνεπεία της θετικής εξέλιξης της ζήτησης των προϊόντων αλουμινίου γενικότερα και του foil ειδικότερα.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 62,0 εκ. ευρώ έναντι 53,8 εκ. ευρώ το 2017, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 95,8 εκ. ευρώ στο 2018 έναντι 87,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Τέλος, εντός της χρήσης προχώρησε κανονικά το επενδυτικό πλάνο της εγκατάστασης τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου (four-stand aluminium hot finishing mill tandem) με σκοπό να διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης του τομέα έλασης αλουμινίου, δίνοντας άμεσα αύξηση περίπου 20% στη δυναμικότητα σε τελικά προϊόντα, και βελτιώνοντας το κόστος και την ποιότητα.

Εκτός από την εκταμίευση της γραμμής της EIB, η Εταιρία υπέγραψε σύμβαση για χρηματοδότηση με την Commerzbank, διασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του τομέα με ευνοϊκούς όρους.

Στον κλάδο χαλκού, η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από αλλαγές στο τοπίο του ανταγωνισμού με ανακοινώσεις συγχωνεύσεων μεταξύ ανταγωνιστών.

Στο κλίμα αυτό των συγχωνεύσεων, οι πωλήσεις του τομέα χαλκού παρουσίασαν σημαντική αύξηση, κατά 8,8% σε επίπεδο όγκων έναντι της χρήσης 2017 και της αξίας κατά 12,7%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.038,9 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 13,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 10,1 εκ. ευρώ το 2017, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 46,4 εκ. ευρώ στο 2018 έναντι 42,5 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2017.

Στο τέλος τους έτους ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επενδύσεων του σωληνουργείου για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά περίπου 5.000 τόνους.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής Sofia Med.

Τέλος, στην αρχή του 2019, αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για τη μετατροπή του υποκαταστήματος Πωγωνίου Ιωαννίνων, εργοστασίου παραγωγής όλων των τύπων δισκίων κερμάτων και δακτυλίων, σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρία.

Η ζήτηση για τα προϊόντα και των δύο κλάδων, αναμένεται να κινηθεί σε θετικούς ρυθμούς και το τρέχον έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος αλουμινίου αξιοποιεί στο βέλτιστο την υφιστάμενη δυναμικότητά του προσφέροντας καινοτόμες προϊοντικές λύσεις για σύγχρονες εφαρμογές σε ένα απαιτητικό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο.

Ο κλάδος επικεντρώνεται στην αναπτυσσόμενη αγορά των προϊόντων συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών, στον κλάδο μεταφορών, αλλά και στην προώθηση κραμάτων υψηλής τεχνολογίας για την αγορά των εναλλακτών θερμότητας.

Επιπρόσθετα, στοχεύει σε περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των πολυστρωματικών σωλήνων, καθώς και στην παραγωγή φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους (κυρίως για μεγάλα έργα της ναυπηγικής βιομηχανίας).

Παράλληλα, θα εστιάσει στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα δώσει νέα ώθηση στις δυνατότητες του κλάδου και της Εταιρίας συνολικά.

Στον κλάδο χαλκού, η Εταιρεία θα επωφεληθεί άμεσα από την πρόσθετη δυναμικότητα που εγκαταστάθηκε τόσο στους σωλήνες, όσο και σε ειδικά προϊόντα έλασης (επικασσιτερωμένες ταινίες), αλλά και την ήδη εγκατεστημένη δυναμικότητα η οποία αξιοποιείται με γρήγορους ρυθμούς.

Παράλληλα, η ElvalHalcor θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε αγορές και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και προοπτικές.

Πηγή: energia.gr

Απάντηση