Η ΕΛΒΑΛ ως χορηγός του συνεδρίου του ΣΕΒ «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόμος για την ανάπτυξη»

ΕΛΒΑΛ «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας - Ο Δρόμος για την ανάπτυξη»

Πως θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ελληνική βιομηχανία. Η ΕΛΒΑΛ ως χορηγός του συνεδρίου του ΣΕΒ «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας – Ο Δρόμος για την ανάπτυξη».

[su_spacer size=”10″]

Εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μιχάλη Στασινόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας και Μεταποίησης και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Πως θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελληνική Βιομηχανία».

Μετά τη σύντομη παρουσίαση της ΕΛΒΑΛ, βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αλουμινίου και παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σημειώθηκε ότι η τεχνολογία ήταν πάντα και είναι πολύ σημαντική για αυτήν και επηρεάζει το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Από την αρχή της εμφάνισης των υπολογιστών και της ψηφιακής τεχνολογίας για τη Βιομηχανία, η ΕΛΒΑΛ έχει υιοθετήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, παράγοντας και η ίδια ουσιαστική τεχνογνωσία, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ΕΛΒΑΛ έχει εγκαταστήσει τις τελευταίες δεκαετίες συστήματα και εφαρμογές αυξανόμενης πολυπλοκότητας και υψηλής τεχνολογικής έντασης. Με την επεξεργασία των Big Data ξεκίνησε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, εγκαθιστώντας συστήματα συλλογής πληροφοριών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες πολύπλοκων γραμμών παραγωγής.

Η ΕΛΒΑΛ έχει βραβευθεί για την εγκατάσταση εδώ και μια δεκαετία προηγμένου συστήματος προγραμματισμού παραγωγής, ενός πολύ σύνθετου πληροφοριακού συστήματος, που συνδυάζει την παραγγελία με την παραγωγή και τις πωλήσεις και έχει σημαντικά στοιχεία ανθρώπινης ευφυΐας βελτιστοποιώντας τη συνολική διαδικασία παραγωγής.

Οι επενδύσεις της Βιομηχανίας στην ψηφιακή τεχνολογία είναι πολύ αποδοτικές γιατί τα οφέλη είναι συνδυαστικά, από τη βελτίωση των επιδόσεων σε επίπεδο παραγωγής, μέχρι τη συνέπεια στον χρόνο της παράδοσης.

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία είναι προϋπόθεση για την επιβίωσή της σε ένα διαρκώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένης της σημασίας που έχει αυτή στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της συνεισφοράς της στην ισόρροπη ανάπτυξη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ευημερία και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Απάντηση