ΕΛΣΤΑΤ:«Ελεύθερη πτώση» στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία τον Μάρτιο

Μείωση 12,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2015, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 11,6%, έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία. Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 12,7% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 9,0%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων. β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 12,7%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών μετάλλων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 12,7% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής: Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 8,5%. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 17,4%. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 8,5% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 16,6%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων. β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,4%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών μετάλλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 17,4% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 2,2%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, η μείωση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων. β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 17,7%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών και βασικών μετάλλων. Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 17,4% το μήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής: Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 12,6%. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 19,7%.

Απάντηση