ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,6% του γενικού δείκτη παραγωγής στις κατασκευές

κατασκευές

Η εξέλιξη του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές, με έτος βάσης 2010=100,0 και περίοδο αναφοράς το α΄ τρίμηνο 2018, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:


Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 13,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 29,6% έναντι μείωσης 44,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2017 με το δ΄ τρίμηνο 2016.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του α΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 14,5 %.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση