ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή πτώση στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Ιούλιο

τιμές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2018 παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2018 με το 2017.


Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,1%. Κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων μηνών του έτους 2018, σημειώθηκε αύξηση 0,1% (Πίνακας 2).

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2018 – Ιουλίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2017 – Ιουλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων (Πίνακας 3).

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα: εδώ

Πηγή: statistics.gr

Απάντηση