ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 0,8% του δείκτη τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών στο τρίμηνο

τιμών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2020 με το 2019.


Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιώνκατά το α΄ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,7%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019 δε σημειώθηκε μεταβολή.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 1,1%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 1,7%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,7%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Α΄ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 1,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,9%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Αύξηση 0,3% παρατηρήθηκε επίσης στη σύγκριση των μέσων δεικτών κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Πηγή: capital.gr

Απάντηση