Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Πρώτη πιστοποίηση Qualisteelcoat στην Βουλγαρία

QUALISTEELCOAT

Μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου – ΑΜΚΕ τον Οκτώβριο του 2019 και μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών σε διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο, απονεμήθηκε τον Μάρτιο του 2020, στη μονάδα Βαφής Χάλυβα MOUSE PS Ltd στην Σόφια της Βουλγαρίας, το Σήμα Ποιότητος-Άδεια QUALΙSTEELCOAΤ Ε-3600.


Το Σήμα Ποιότητος – Άδεια QUALΙSTEELCOAΤ Ε-3600 καλύπτει τις κλάσεις Διάβρωσης:

  • μέχρι C2Η για βαφή χάλυβα μετά από μηχανική+χημική επεξεργασία και 2 στρώματα πούδρας βαφής και
  • μέχρι C5H για βαφή εν θερμώ γαλβανισμένου χάλυβα μετά από μηχανική+χημική επεξεργασία και 2 στρώματα πούδρας βαφής.

Το Σήμα Ποιότητος – Άδεια QUALΙSTEELCOAΤ απονέμεται σε μονάδες βαφής χαλύβδινων επιφανειών και βεβαιώνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALΙSTEELCOAT.

Απάντηση