Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Απονομή Άδειας Qualicoat No 4107

Qualicoat

Τον Μάρτιο 2020 το Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΕΕΑ-ΑΜΚΕ αποφάσισε να απονεμηθεί νέα Άδεια/Πιστοποιητικό Qualicoat στην εταιρεία MOUSE PS Ltd που βρίσκεται στην Βουλγαρία, μετά από 2 επιτυχημένες αρχικές επιθεωρήσεις.


Η εταιρεία MOUSE PS Ltd κατέχει πλέον την Άδεια/Πιστοποιητικό Qualicoat No 4107.

Έτσι η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 3 εταιρείες στην Βουλγαρία με σήμα QUALICOAT.

Δείτε το πιστοποιητικό Qualicoat No 4107: εδώ

Πηγή: aluminium.org.gr

Απάντηση