Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ΑΜΚΕ: Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

Ελληνική-Ένωση

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ΑΜΚΕ ανακοινώνει ποιες είναι οι πιστοποιημένες εταιρείες για το 2020.


Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, στα πλαίσια της δραστηριότητάς της ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, για την απονομή των σημάτων Qualicoat και Qualanod και Εξουσιοδοτημένος Φορέας για την απονομή των σημάτων Qualideco και Qualisteelcoat, ανακοινώνει ότι οι εταιρείες που κατέχουν τα παραπάνω σήματα ποιότητας σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2020 είναι (κατά αύξοντα αριθμό αδείας):

Α. QUALICOAT

Α1. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Α2. ΠΟΥΔΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Ελληνική-Ένωση-Αλουμινίου

  Α3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΗΜΙΚΑ)

Ελληνική-Ένωση-Αλουμινίου

Β. ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Ελληνική-Ένωση-Αλουμινίου

Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Ελληνική-Ένωση-Αλουμινίου

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΑΛΥΒΑ

Ελληνική-Ένωση-Αλουμινίου

Απάντηση