Ελληνικά Καλώδια: Εισέρχεται στην αγορά καλωδίων Υψηλής Τάσης της Γαλλίας

Γαλλίας

Για πρώτη φορά η Ηellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, θα προμηθεύσει τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Γαλλίας (RTE) με υπόγεια καλώδια 90 kV και 225 kV.


Η Hellenic Cables που αποτελεί τον κλάδο καλωδίων της Cenergy Holdings, επιλέχθηκε για πρώτη φορά από την εταιρεία Réseau de Transport d’Electricité («RTE»), διαχειριστή του εθνικού συστήματος μεταφοράς της Γαλλίας, για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης 90 kV και 225 kV, σχετικών εξαρτημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης.

Η σύμβαση, διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο ετών, αφενός δίνει πρόσβαση στη μεγαλύτερη αγορά υπογείων καλωδίων Υψηλής Τάσης της Ευρώπης, αφετέρου επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν μεγάλοι διαχειριστές δικτύων όπως η RTE στις δυνατότητες της Ηellenic Cables.

Τα καλώδια υψηλής τάσης θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα. Χάρη στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και την τήρηση βέλτιστων εργασιακών πρακτικών, το εργοστάσιο μπορεί να παράγει και να παρέχει υψηλής ποιότητας καλώδια ισχύος που εξυπηρετούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας διεθνώς.

Ο κ. Αλέξιος Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι που η RTE επέλεξε την Hellenic Cables αναγνωρίζοντάς την ως ένα προμηθευτή που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες του επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που συνεισφέρουμε στο κοινό όραμα που μοιραζόμαστε με την RTE για μια αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμβάλλοντας στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.»

Απάντηση