Εξοικονομώ & Ανακαινίζω: Πώς θα δοθεί στήριξη έως 30.000 ευρώ

Εξοικονομώ & Ανακαινίζω: Πώς θα δοθεί στήριξη έως 30.000 ευρώ

Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών για νέους ηλικίας από 18 ως 29 ετών πρόκειται να ανακοινώσει την Πέμπτη η γενική γραμματέας Eνέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου.


Βασική προϋπόθεση για το πρόγραμμα Εξοικονομώ & Ανακαινίζω είναι το ακίνητο να θεωρείται πρώτη κατοικία. Στόχος των προγραμμάτων αυτών θα είναι να δοθεί ώθηση στην αγορά ακινήτων διατηρώντας, παράλληλα, και την εστίαση στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών για νέους ηλικίας από 18 ως 29 ετών πρόκειται να ανακοινώσει την Πέμπτη η γενική γραμματέας Eνέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Βασική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να θεωρείται πρώτη κατοικία. Στόχος των προγραμμάτων αυτών θα είναι να δοθεί ώθηση στην αγορά ακινήτων διατηρώντας, παράλληλα, και την εστίαση στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

Αναφορικά με τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις των δικαιούχων του προγράμματος θα διαμορφωθούν ως εξής: για εισοδήματα από 20.000 ως 40.000 ευρώ η επιδότηση θα ανέρχεται στο 50% του κόστους των παρεμβάσεων, για εισοδήματα από 10.000 ως 20.000 στο 60% και για 3.000 ως 10.000 ευρώ οι δικαιούχοι θα επιδοτούνται με 70%. Την υψηλότερη επιδότηση που θα φθάνει στο 85% θα μπορούν να λάβουν δικαιούχοι με εισόδημα κάτω από 3.000 ευρώ.

Τέλος, η ενίσχυση μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω για νέους» θα φθάνει έως τα 10.000 ευρώ, από τα οποία τα 3.000 ευρώ θα είναι η κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 7.000 ευρώ θα προέρχονται από χαμηλότοκο δάνειο με επιτόκιο περίπου 4%. Όπως προαναφέρθηκε, βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο «Ανακαινίζω» θα είναι να έχει ενταχθεί στους δικαιούχους του «Εξοικονομώ».

Πηγή: businessdaily.gr

Απάντηση