Εγκατάσταση Κουφωμάτων Αλουμινίου: Το νέο πρόγραμμα εκμάθησης σύγχρονων πρακτικών εγκατάστασης σε προσομοιωτή της Architectural Aluminium Academy

Γνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της ορθής εγκατάστασης στη συνολική απόδοση των κουφωμάτων, η Architectural Aluminium Academy δημιούργησε ένα νέο, εξειδικευμένο και πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενους και μελλοντικούς κατασκευαστές και εγκαταστάτες κουφωμάτων καθώς και σε μηχανικούς. Μέσα από το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Κουφωμάτων Αλουμινίου» της Ακαδημίας της ALUMIL, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν τις σύγχρονες πρακτικές εγκατάστασης, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινίσεις, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.


Συγκεκριμένα, το νέο, ταχύρρυθμο πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στα πέντε στάδια εγκατάστασης κουφωμάτων:

Πρώτο στάδιο: Ασφαλής μεταφορά κουφωμάτων και προεργασία εγκατάστασης.

Δεύτερο στάδιο: Ανοχές στην εγκατάσταση, αλφάδιασμα και τακάρισμα της κάσσας.

Τρίτο στάδιο: Στερέωση κουφώματος απευθείας στην τοιχοποιία, σε πρόκασα (ψευτόκασα) ή με τη χρήση τζινετιών

Τέταρτο στάδιο: Στεγάνωση και μόνωση μεταξύ κάσας και τοίχου και επιλογή κατάλληλων υλικών.

Πέμπτο στάδιο: Παράδοση και επίδειξη σωστής λειτουργίας στον πελάτη, οδηγίες συντήρησης και μέτρηση επιδόσεων κουφωμάτων για τον έλεγχο της ορθότητας της εγκατάστασης.

Μέσα από τα πέντε αυτά στάδια, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις μεθόδους και τα βήματα για την ορθή εγκατάσταση κουφωμάτων, θα χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά, θα διδαχθούν τρόπους διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων και θα καταρτιστούν ώστε να μετρούν τις επιδόσεις του κουφώματος μετά την εγκατάσταση, αποφεύγοντας τις θερμογέφυρες και διασφαλίζοντας την αεροστεγανότητα και την υδατοστεγανότητα του κουφώματος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 μέρες και διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της ALUMIL σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη, χρησιμοποιώντας προσομοιωτές και ειδικά σχεδιασμένους τοίχους προσομοίωσης, με την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών της Ακαδημίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος.

Για να επικοινωνήσετε με την Ακαδημία, συμπληρώστε τη φόρμα ή τηλεφωνήστε στα 210 62 98 188 (Αθήνα) και 2316 022 310 (Θεσσαλονίκη).

Απάντηση