ΕΕΑ: Αύξηση 7% στις εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου

ΕΕΑ-εξαγωγές

Ο 2ος πιο εξαγωγικός και ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο είναι ο κλάδος του αλουμινίου για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 1ο εξάμηνο του 2018, οι εξαγωγές των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο βωξίτης και η αλουμίνα, ξεπερνούν το 5% των συνολικών εμπορευματικών εξαγωγών της χώρας.

Έτσι ο κλάδος, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως:

  • Ο 2ος πιο εξαγωγικός με αξία εξαγωγών 862,5 εκατ. € περίπου, μετά τον κωδικό των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7% περίπου σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2017
  • Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 320 εκατ.€ περίπου, μετά τον κωδικό των παρασκευασμένων λαχανικών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2017

Λαμβάνοντας δε υπόψη τον βωξίτη και την αλουμίνα η αξία των συνολικών εξαγωγών του ελληνικού κλάδου αλουμινίου ανέρχεται στα 931,8 εκατ.€ και το εμπορικό ισοζύγιο στα 372,3 εκατ.€.

Η αξία των συνολικών εξαγωγών του κλάδου κατανέμεται ως εξής:

Κλάδος Αλουμινίου: Κατανομή Αξίας Εξαγωγών 1ο 6μηνο 2018

Τέλος όσον αφορά τον υποκλάδο της διέλασης αλουμινίου (αρχιτεκτονικά και βιομηχανικά προφίλ) οι πωλήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζουν στην εγχώρια αγορά αύξηση 16% και στις εξαγωγές αύξηση 18% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2017.

Κλάδος Αλουμινίου: Εξέλιξη αξίας Εξαγωγών 2010 – 2017 ( ευρώ) (χωρίς βωξίτη και αλουμίνα)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μέγεθος: Αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου.
Απασχόληση: Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 25.000 άτομα.
Καθετοποίηση: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως ονομάζεται το «Ελληνικό Βιομηχανικό Προϊόν»).
Διεθνής Παρουσία: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.

Απάντηση