Δύο γερμανικά κρατίδια έφτασαν το 100% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΑΠΕ

Δύο γερμανικά κρατίδια παρήγαγαν το 2015 περισσότερη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι κατανάλωσαν.

Συγκεκριμένα, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, που συνορεύει με την Πολωνία και τη Βαλτική Θάλασσα, έφτασε το 130% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντας συνολικά 4,9 τεραβατώρες – 2,6 τεραβατώρες από χερσαία αιολική ενέργεια, 2,3 γιγαβατώρες από βιομάζα και 0,6 τεραβατώρες από υπεράκτια αιολική ενέργεια. Το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, που συνορεύει με τη Δανία, τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, έφθασε το 100% ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με το 46% της παραγωγής ενέργειας να αναλογεί στη βιομάζα, το 44% στην αιολική ενέργεια, και το υπόλοιπο 10% σε άλλες ανανεώσιμες πηγές.

Για τα αγροτικά κρατίδια, όπως το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν είναι ευκολότερη η επίτευξη του στόχου του 100% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε σύγκριση με τις πιο αστικές περιοχές της Γερμανίας, καθώς υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες εκτάσεις για έργα καθαρής ενέργειας και μικρότερος πληθυσμός, που σημαίνει και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε γειτονικές περιοχές, αλλά επίσης εισάγει ηλεκτρισμό όταν ο άνεμος και η παραγωγή ηλιακής ενέργειας είναι σε χαμηλότερα επίπεδα. Ο στόχος του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν είναι να παράγει 300% ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Εξάλλου, το 2011, το γερμανικό χωριό Βίλντπολντσριντ παρήγαγε 321% περισσότερη καθαρή ενέργεια από ό,τι χρειαζόταν.

Απάντηση