Διπλή πρόκληση για τον κλάδο των χαλυβδοσωλήνων

κλάδο-χαλυβδοσωλήνων

Δουλειές στο εξωτερικό αναζητά ο κλάδος των χαλυβδοσωλήνων προκειμένου να απεξαρτηθεί από την ελληνική αγορά, η οποία και το 2017 παρέμεινε υποτονική, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα την εγχώρια κατανάλωση, όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat.

Και αυτό, παρά την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές μετά την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα από τρίτες χώρες.

Ελλείψεις

Σύμφωνα με τη μελέτη της Infobank Hellastat, εκτός από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση, αρνητική παράμετρο για τον κλάδο το 2017 αποτέλεσε και η χαμηλή διαθεσιμότητα πρώτων υλών από αγορές του εξωτερικού, λόγω της επιβολής πολιτικών αντιντάμπινγκ (πρόσθετοι δασμοί) από την Ε.Ε. σε κάποιες κατηγορίες χαλυβουργικών προϊόντων, με σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ελλείψεις, με συνέπεια οι βιομηχανικές μονάδες να μην μπορούν να προμηθευτούν τις απαραίτητες ποσότητες και να υποστούν κάμψη του όγκου παραγωγής τους και επομένως των πωλήσεων.

Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών οδήγησε σε αύξηση των τιμών των πρώτων υλών σε όλη τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την άνοδο του κόστους παραγωγής.

Η υψηλότερη επιβάρυνση δεν μπόρεσε να απορροφηθεί έγκαιρα από την εγχώρια αγορά, λόγω της κλιμάκωσης του ανταγωνισμού από τις ελλείψεις και τη χαμηλή ζήτηση.

Το γεγονός αυτό μεταφράστηκε σε καθυστερήσεις στην αύξηση των τιμών πώλησης μέχρι και τα τέλη του τρίτου τριμήνου, με συνέπεια να προκύψουν πιέσεις στα αποτελέσματα και περιθώρια κέρδους των εταιρειών του κλάδου.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές χάλυβα αναμένεται να διατηρηθεί και το 2018, μετά την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα από τρίτες χώρες.

Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει νέα αναταραχή στις τιμές, η οποία, πάντως, αναμένεται να αντισταθμιστεί από τα προαναφερθέντα μέτρα που ήδη εφαρμόζει η Ε.Ε. για να αποτρέψει έντονη αποκλιμάκωση των τιμών λόγω της υπερπροσφοράς.

Την τρέχουσα περίοδο, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να εμφανίζουν οικονομική ανάπτυξη, κάτι που θα σταθεροποιήσει το επίπεδο τιμών.

Τάση αποκλιμάκωσης ίσως σημειωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2018, λόγω πιθανών επιπτώσεων από την επιβολή δασμών.

Ξενοδοχεία και ενέργεια

Στην ελληνική αγορά εξαίρεση στη γενικευμένα χαμηλή ζήτηση αποτέλεσαν ο εγχώριος τουριστικός κλάδος και ο κλάδος της ενέργειας.

Ειδικά ο κλάδος των ξενοδοχείων, λόγω της αύξησης των τουριστών στη χώρα μας, δημιούργησε ευκαιρίες για όσες επιχειρήσεις προμηθεύουν σωλήνες σε έργα ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων.

Στην ενέργεια σημαντικό μέρος της εγχώριας ζήτησης προέρχεται από τις επενδύσεις που υλοποιεί ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), στο πλαίσιο της επέκτασης των υποδομών του.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του Συστήματος, η κοινοπραξία εφαρμόζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει επενδύσεις 330,66 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2023, από τα οποία περίπου 100 εκατ. ευρώ αφορούν υπό εξέλιξη έργα, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν νέα έργα.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν αναμφίβολα θα απαιτήσουν αξιόλογες ποσότητες χαλύβδινων σωλήνων, γεγονός που θα ευνοήσει τις μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων, παρά την ύφεση, να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις μεγάλες εταιρείες του κλάδου και ειδικότερα στη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Νικόλας Γκουζέλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της IBHS, «προκειμένου να διατηρηθεί η σταθεροποίηση της ζήτησης για προϊόντα χάλυβα πρέπει να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις σε έργα που βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης, όπως αναβαθμίσεις αεροδρομίων, επεκτάσεις λιμανιών, ανακαινίσεις ξενοδοχείων κ.λπ.».

Πηγή: energia.gr

Απάντηση