Διπλάσιες ΑΠΕ ως το 2030 σημαίνει εξοικονόμηση $4,2 τρισ. ετησίως

ΑΠΕ

Μια ανάλυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε 40 χώρες έδειξε ότι ο διπλασιασμός της μέχρι το 2030 μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 4,2 τρισ. δολαρίων ετησίως, ποσό 15πλάσιο από το αρχικό κόστος της επένδυσης.Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA) τα οφέλη αυτά θα γίνουν χειροπιαστά ορατά εάν και εφόσον η διείσδυση των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα διπλασιαστεί από το 18% στο 36% ως το 2030. Οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι οδηγούν σε διείσδυση των ΑΠΕ μόλις 21% ως το 2030. «Ο διπλασιασμός της διείσδυσης των ΑΠΕ δεν είναι μόνο εφικτός, αλλά και οικονομικά φθηνότερος από το να μην τον πετύχουμε» αναφέρει ο διευθυντής-γενικός της IRENA, Αντνάν Ζ. Αμίν.

«Η μελέτη REmap δείχνει ότι δεν πρόκειται μόνο για την πιο οικονομική λύση, αλλά και για την πιο υπεύθυνη κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, να σώσει χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε χρόνο εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να μας βάλει σε τροχιά περιορισμού της παγκόσμιας υπερθέρμανσης στους δύο βαθμούς Κελσίου όπως συμφωνήθηκε στο Παρίσι» πρόσθεσε.

Η έκθεση, η οποία είναι η δεύτερη έκδοση του παγκόσμιου οδικού χάρτη της IRENA, αναφέρει ότι ο ετήσιος ρυθμός εγκατάστασης νέας «πράσινης» ισχύος θα πρέπει να εξαπλασιαστεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του διπλασιασμού της διείσδυσης ως το 2030. Το επιπρόσθετο κόστος μιας τέτοιας ανάπτυξης υπολογίζεται σε 290 δισ. δολάρια ετησίως ως το 2030 με συνολικές επενδύσεις ύψους 770 δισ. δολαρίων. Παρόλα αυτά θα επιτευχθούν εξοικονομήσεις 4,2 τρισ. δολαρίων μέσω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών ρύπων, πράγμα που σημαίνει ότι τα οφέλη από την επένδυση στις ΑΠΕ θα υπερβούν το κόστος μέχρι 15 φορές.

Για την σύνταξη της έκθεσης λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από 40 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 80% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Η έκθεση υποστηρίζει ότι επιτευχθεί άλματα στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, τομέα στον οποίο η διείσδυση βρίσκεται στο 23% σήμερα με τροχιά να φτάσει το 30% ως το 2030. Ωστόσο, για να φτάσει το 36% στο παγκόσμιο μείγμα θα πρέπει να πολλά στις μεταφορές, τα κτήρια και τη βιομηχανία. «Η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα και την οικονομική ανάπτυξη θα απαιτηθεί μεγαλύτερη έμφαση στις μεταφορές, τη θέρμανση και την ψύξη», σημειώνει ο Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας της IRENA, Ντολφ Γκίλεν. «Εάν επιτευχθεί ο διπλασιασμός, αυτοί οι κλάδοι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της χρήσης των ΑΠΕ το 2030», καταλήγει.

—Συνοπτικά
Τα πλεονεκτήματα μέσω του διπλασιασμού του παγκόσμιου ποσοστού των ΑΠΕ, ως το 2030, σύμφωνα με τον IRENA, είναι:
-Ο περιορισμός της παγκόσμιας υπερθέρμανσης στους δύο βαθμούς Κελσίου.
-Η αποφυγή της εκπομπής 12 Γιγατόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
-Η δημιουργία 24,4 εκατ. θέσεων εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ έναντι 9,2 εκατ. το 2014.
-Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
-Η ενίσχυση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 1,3 τρισ. δολάρια.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η έκθεση εντοπίζει πέντε προτεραιότητες-δράσεις που περιλαμβάνουν:
– διόρθωση των στρεβλώσεων της αγοράς για τη δημιουργία όρων ισότιμου ανταγωνισμού.
– μεγαλύτερη ευελιξία στα ενεργειακά συστήματα ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια.
– ανάπτυξη τεχνολογίας-λύσεων ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης σε νέα έργα αστικής ανάπτυξης και της βιομηχανίας.
– προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον κλάδο των μεταφορών
– διασφάλιση της αειφόρου, οικονομικά προσιτής και αξιόπιστης παροχής πρώτων υλών βιοενέργειας.

Απάντηση