Διοργάνωση της 64ης Γενικής Συνέλευσης του ECCE στην Αθήνα, 20-22 Οκτωβρίου 2016

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας γνωρίζοντας τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) ecceengineers.eu, για την Οικοδομική Βιομηχανία πανευρωπαϊκά, και την ευκαιρία που θα δημιουργηθεί για τους Έλληνες Μηχανικούς να αποκτήσουν μεγαλύτερο κύρος σε έναν οργανισμό που:

  • συμβάλει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και των ευρωκωδίκων που αφορούν στην κατασκευή,
  • λειτουργεί συμβουλευτικά στις εθνικές κυβερνήσεις στα σχετικά θέματα και επιμελείται την ομογενοποίηση των νόμων και των κανονισμών που αφορούν στην οικοδομή και την κατασκευή γενικότερα,
  • διαμορφώνει οδηγίες για την προώθηση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πολιτικών μηχανικών, ώστε να διατηρούνται υψηλά τα επίπεδα άσκησης του επαγγέλματος με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας της κατασκευής

ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των πανευρωπαϊκών ενώσεων της βιομηχανίας της κατασκευής βιομηχανίας της κατασκευής 64η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) στην Αθήνα, από 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτιρίου του, στη Νίκης 4.
Πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί διάσκεψη, με θέμα «Υποδομές & Ανάπτυξη», στην οποία θα πάρουν μέρος Κοινοτικοί Εκπρόσωποι, Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών Εταιρειών, εθνικές οργανώσεις μηχανικών και εκπρόσωποι των ελληνικών υπουργείων Ανάπτυξης και Υποδομών. Σκοπός της Διάσκεψης είναι η δημιουργία συνθηκών στενότερης συνεργασίας και επίτευξης επαφών, μεταξύ των σημαντικών εκπροσώπων των Ευρωπαίων Μηχανικών, που θα προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις παραμέτρους άσκησης του επαγγέλματος στη χώρα μας.

Η συμμετοχή σας, ως συνέδρου στη διάσκεψη «Υποδομές & Ανάπτυξη» είναι δωρεάν, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, την οποία θα διασφαλίσετε στέλνοντας e-mail, στο οποίο θα αναφέρετε ότι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διάσκεψη «Υποδομές & Ανάπτυξη», το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τον Α.Μ. ΤΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση greok@central.tee.gr.

Η παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος θα εγγραφεί πληρώνοντας δικαίωμα συμμετοχής, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο: ecceengineers.eu.

Απάντηση