Tο Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου παρουσιάζει έκθεση για τη συμβολή της βιομηχανίας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Αλουμίνιο: Οι μειώσεις παραγωγής στη βιομηχανία ανεβάζουν την τιμή του

Το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου (IAI) δημοσίευσε μια έκθεση που διερευνά την τρέχουσα και πιθανή συμβολή της Βιομηχανίας Αλουμινίου στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ SDGs).


Η έκθεση με τίτλο « Η συμβολή της βιομηχανίας αλουμινίου στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ» εξετάζει τις πρόσφατες εργασίες του Ινστιτούτου, τις δραστηριότητες εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αλουμινίου, τα οφέλη από τη χρήση του αλουμινίου και άλλες συλλογικές προσπάθειες.

Περιλαμβάνει επίσης τον αντίκτυπο του κλάδου σε καθέναν από τους 17 ΣΒΑ με συνδέσμους με συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες του κλάδου και άλλους υποστηρικτικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της δέσμευσης με τους ενδιαφερόμενους για την αντιμετώπιση των κενών και των πιθανών ευκαιριών για τον κλάδο να προχωρήσει προς την επίτευξη των στόχων.

Miles Prosser, Γενικός Γραμματέας της IAI

Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο Miles Prosser, Γενικός Γραμματέας της IAI δήλωσε: «Τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας μετάλλων και εξόρυξης επί του παρόντος. Με πλαίσιο τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η βιομηχανία αλουμινίου, μέσω του Διεθνούς Ινστιτούτου Αλουμινίου, έχει αξιολογήσει τη συμβολή της σε μια ολοκληρωμένη σειρά παγκόσμιων στόχων και στόχων. Αυτή η ανάλυση έχει σκοπό να ενημερώσει την αντίληψη του κλάδου για την κατάστασή του και να ενθαρρύνει τον διάλογο σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την επιτάχυνση της δράσης και της προόδου κατά την επόμενη δεκαετία.

«Αν και η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη αναφορά για τον κλάδο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, υπάρχουν σαφώς κενά που πρέπει να καλυφθούν. Το IAI θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να προβληματιστεί σχετικά με τις πιθανές ευκαιρίες για τον τομέα να προχωρήσει αυτή τη ροή εργασίας», σημείωσε ο κ. Prosser.

Το πλαίσιο που παρουσιάζεται σε αυτήν την έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα ενός εργαστηρίου βιομηχανίας που φιλοξενείται από το IAI που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021, με συνεχή εισροή από εκπροσώπους της εταιρείας, έρευνα επιτραπέζιου υπολογιστή και ανάλυση διαθέσιμων στο κοινό εγγράφων και πληροφοριών. Οι πληροφορίες απεικονίζουν το εύρος των δραστηριοτήτων και των συνεισφορών από τη βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, με το IAI να έρχεται σε επαφή με περιφερειακές ενώσεις αλουμινίου για να παρέχει μια ολοκληρωμένη παγκόσμια επισκόπηση που καλύπτει όλες τις μεγάλες περιοχές παραγωγής αλουμινίου.

«Η βιομηχανία αλουμινίου συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία μας, παρέχοντας θέσεις εργασίας, υποδομές και δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους για τη στήριξη των μέσων διαβίωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι ως βιομηχανία, η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί τόσο ευθύνη για την παραγωγή του μετάλλου όσο και υλοποίηση των πλεονεκτημάτων του μετάλλου μέσω της χρήσης του σε βιώσιμες εφαρμογές. Απαιτεί επίσης συνεχείς και συνεργατικές προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα αξίας. Η IAI παραμένει επικεντρωμένη στην οικοδόμηση αυτού του έργου και θα συνεχίσει να επιδιώκει ανοιχτό διάλογο με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων», πρόσθεσε ο κ. Prosser.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αυτή η έκθεση διερευνά την τρέχουσα και δυνητική συμβολή της βιομηχανίας αλουμινίου στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) είναι μια επείγουσα έκκληση για δράση και παγκόσμια εταιρική σχέση που αντιμετωπίζει μια σειρά από μακροπρόθεσμα αλληλένδετα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα – από τη φτώχεια μέχρι την οικονομική ανάπτυξη έως την κλιματική αλλαγή. Το αρχικό πλαίσιο των ΣΒΑ είχε ως στόχο να δώσει έμφαση στις προσπάθειες αειφόρου ανάπτυξης των παγκόσμιων εθνών. Βλέπουμε τώρα αυξημένη χρήση στην επιχειρηματική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του αλουμινίου, για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και των συζητήσεων και για την επίδειξη συμβολής και δέσμευσης στις παγκόσμιες προσπάθειες βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έκθεση παρέχει μια ποιοτική ανάλυση του σχετικού αντίκτυπου του αλουμινίου στην επίτευξη καθενός από τους 17 SDG, με βάση πληροφορίες από εταιρείες παραγωγής αλουμινίου, περιφερειακές ενώσεις αλουμινίου, επιτραπέζια έρευνα και ανάλυση διαθέσιμων στο κοινό εγγράφων, για να παρέχει μια συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων και συνεισφορές από τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.  Περιπτωσιολογικές μελέτες πρόσφατων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας στον τομέα του αλουμινίου παρουσιάζονται στην έκθεση, μαζί με τα κυριότερα σημεία των διαπιστευτηρίων βιωσιμότητας του αλουμινίου σε εφαρμογές (π.χ. καταναλωτικές, αστικές, βιομηχανικές).

Πηγή: international-aluminium.org

Απάντηση