Διαδικτυακό σεμινάριο: ”Independent Assessment of Energy Efficiency Building Renovations”

Energy Efficiency

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, ως μέλος του δικτύου συνεργατών της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Trust EPC South, σας προσκαλεί στοδιαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Independent Assessment of Energy Efficiency Building RenovationsGREPCon service(Ανεξάρτητη αξιολόγηση ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια – ΥπηρεσίαGREPCon).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018, στις 12:00 – 13:00 ώρα Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στην Ευρώπη, καθώς και στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Trust EPC South.

Ακόμα, θα παρουσιαστεί η GREPCon, μια υπηρεσία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας, και η οποία παρέχει μια τυποποιημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια του τριτογενούς τομέα, επιτρέποντας τη συγκριτική αξιολόγηση επενδύσεων.

Θα παρουσιαστεί, επίσης, ένα από τα πιλοτικά έργα της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα.

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους ομιλητές.

Το σεμινάριο ενδιαφέρει φορείς που ασχολούνται με έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του τριτογενούς τομέα, όπως Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσειςτου τριτογενούς τομέα.

Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική.

Εγγραφή

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Trust EPC South

Η πρωτοβουλία Trust EPC South στοχεύει στην προώθηση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των υπηρεσιών στις χώρες της Ν. Ευρώπης, με έμφαση στα έργα ΣΕΑ, μέσω: α) προώθησης του διαλόγου και συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγοράς, επενδυτών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, β) ανάδειξης ευκαιριών και βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων στον τριτογενή τομέα και εντοπισμό κατάλληλων μηχανισμών για αντιμετώπιση των εμποδίων στην ανάπτυξη των ΣΕΑ, γ) κατάλληλης μεθοδολογίας τυποποίησης και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης σε στενή συνεργασία με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και πρακτικής δοκιμής και βελτιστοποίησης προτεινόμενων λύσεων/εργαλείων μέσω πιλοτικών έργων και δ) δράσεων ανάπτυξης γνώσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται σε 6 χώρες (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση