Διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «IFZEB: Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας»

αναβάθμιση

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των δομικών υλικών συμβάλλουν στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και αντισεισμική αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού ισοζυγίου.


Παράλληλα η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη οδηγούν στην αναβάθμιση των όψεων τόσο αισθητικά όσο και ενεργειακά, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη δομική ασφάλεια των συστημάτων.

Κρίσιμο ερώτημα αποτελεί εάν τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιφέρουν ένα πρόσθετο βαθμό προστασίας σε φέροντα ή μη φέροντα δομικά στοιχεία, βελτιώνοντας την εν λόγω αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «IFZEB: Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» θα συζητηθούν οι προοπτικές και οι εξελίξεις, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την ολιστική αναβάθμιση των κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το 2030 και το 2050.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02045).

Δηλώστε συμμετοχή: εδώ

Ατζέντα

Συντονισμός: Κώστα Μπλιάτκας, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος

Απάντηση