ΔΕΗ: Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Σε σώμα συγκροτήθηκε στην Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 το νέο διοικητικό συμβούλιο της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ως ακολούθως:

 • Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος)
 • Καμηλέρη Άννα, Αντιπρόεδρος, (Οικονομολόγος)
 • Βρότσης Φώτιος, Διευθύνων Σύμβουλος, (Μηχανολόγος- Μηχανικός)
 • Κοβλακά Στέλλα, Εντεταλμένη Σύμβουλος, (Οικονομολόγος – πρ. τραπεζικό στέλεχος)
 • Αργυριάδης Χρήστος, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)
 • Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Μέλος, (Γεωλόγος)
 • Μοναχολιάς Ηλίας, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)
 • Μπλίκας Θεόδωρος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)
 • Μπούζας Σωτήριος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)
  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 23.06.2019.

Απάντηση