Δεύτερος ο κλάδος αλουμινίου στις εξαγωγικές επιδόσεις κατά το α’ εξάμηνο του 2016

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για το α’ εξάμηνο του 2016 οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής:
2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας, με 700 εκατ.€ περίπου τζίρο εξαγωγών, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,7 % σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές εξαγωγές της χώρας το 1ο εξάμηνο του 2016 σημείωσαν αντίστοιχη πτώση κατά 7,8 %.
2ος καλύτερος από πλευράς θετικού εμπορικό ισοζύγιο,294 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2015.

Απάντηση