Δανία: Πριμοδοτεί με €144 εκ. νέες εγκαταστάσεις ηλιακών & αιολικών πάρκων

Δανία-ΑΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τα πακέτα κρατικών ενισχύσεων της Δανίας για την υποστήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από αιολικό και ηλιακό δυναμικό της χώρας για το 2018 και το 2019.

Ειδικότερα, η Δανία έχει θέσει στόχο να καλύπτει το 50% της εγχώριας ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2030 και να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Σε ευθυγράμμιση με τον συγκεκριμένο στόχο, οι δανέζικες αρχές θα εφαρμόσουν 3 μέτρα με σκοπό να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη των μορφών ανανεώσιμης ενέργειας. Προβλέπονται τα εξής:

  • Ένα πολύ-τεχνολογικό πρόγραμμα διαγωνισμών για χερσαία και υπεράκτια αιολικά, καθώς και ηλιακές εγκαταστάσεις, με τον συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 112 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα επιλεγούν μέσω δύο διαγωνισμών που θα πραγματοποιηθούν το 2018 και το 2019, με τις διαφορετικές τεχνολογίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Τα έργα που θα επιλεγούν θα προσφέρουν την παραγόμενη ενέργεια στην αγορά και θα λαμβάνουν στήριξη υπό την μορφή πριμοδότησης πάνω από την τιμή της αγοράς (top-up payment).
  • Ένα καθεστώς ενισχύσεων για χερσαία αιολικά για σκοπούς δοκιμασίας και πιλοτικής λειτουργίας εκτός των δύο εθνικών κέντρων δοκιμών για μεγάλες ανεμογεννήτριες, με αναμενόμενο προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια ευρώ και μεταβατικό καθεστώς ενισχύσεων για τα χερσαία αιολικά, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα τρία πακέτα ενισχύσεων θα χορηγηθούν σε διάστημα 20 ετών από την στιγμή της σύνδεσης με το δίκτυο. Τα πακέτα αυτά χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δίχως να εντοπίσει κάτι αντιφατικό προς την κοινοτική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την χορήγηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών πακέτων και εκτιμάται πως θα συμβάλουν στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής στη Δανία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση της απόφασης.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση