Christian Kehrer – Ift Rosenheim: Διευθυντής Τμήματος Ift, Tμήμα Πιστοποιήσεων & Παρακολούθησης, Μέλος της Διοίκησης στο Ift Rosenheim

Christian Kehrer-Ift Rosenheim

Ο κ. Christian Kehrer από το ινστιτούτο ift Rosenheim απαντά στις απορίες πολλών επαγγελματιών του κλάδου και μιλά για το πρόγραμμα πιστοποίησης.

Καλημέρα σας κ. Κέρερ, επισκεφτήκατε με τον αντιπρόσωπο του ift Rosenheim στην Ελλάδα, Dr. Γεώργιο Μουστακίδη, σχεδόν όλους τους Παραγωγούς Συστημάτων Αλουμινίου (Διελάσεις Αλουμινίου). Για ποιά θέματα θέλατε να τους ενημερώσετε και ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;

Στόχος της επίσκεψής μου ήταν να ενημερώσω τους Παραγωγούς Συστημάτων για τη δυνατότητα πιστοποίησης συστημάτων παραθύρων και πορτών σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM 320 του ift. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω της χρήσης των αποτελεσμάτων μέτρησης των Παραγωγών Συστημάτων, σε καθορισμένο κύκλο Κατασκευαστών, να πιστοποιηθούν με τη μέθοδο «Multi Side» δειγματοληπτικά. Το πρόγραμμα πιστοποίησης χωρίζετε βασικά στα στάδια «ift Standard» και «ift Qualität». Επιπρόσθετα είναι η προϋπόθεση στη γερμανική αγορά για την απόκτηση του σήματος ποιότητας RAL για παράθυρα και πόρτες.

Μπορείτε να περιγράψετε σύντομα τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ «ift Standard» και «ift Qualität»;

Για εύκολη διαπίστωση των διαφορών σας παραθέτω ένα πίνακα. Σε γενικές γραμμές, με το «ift Standard» πιστοποιείται η τήρηση του FPC και με το «ift Qualität» πιστοποιείται η τήρηση ποιότητας του προϊόντος.

Σας καταλαβαίνω σωστά; Κάθε Κατασκευαστής πρέπει να έχει ένα Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC) με καθορισμένα σημεία ελέγχου και την αντίστοιχη τεκμηρίωση;

Ναι ακριβώς, αυτό απαιτεί το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1 στο πλαίσιο της σήμανσης CE.

Από ποιον πρέπει να έρθουν οι προδιαγραφές για το FPC και επιτρέπονται αποκλίσεις;

Οι προδιαγραφές για το FPC πρέπει να προέρχονται πάντα από τον Παραγωγό ή Πάροχο του Συστήματος. Αυτός είναι ο σχεδιαστής του συστήματος και έκανε τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ). Ο Κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει το FPC και κάθε αλλαγή / απόκλιση επιτρέπεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον Παραγωγό ή Πάροχο του Συστήματος.

Ποια εξαρτήματα μπορούν να ανταλλάξουν οι Κατασκευαστές από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή και αναγράφονται στην έκθεση δοκιμής;

Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του εξαρτήματος. Ανάλογα με την περίπτωση, η επίδραση μιας υποκατάστασης ενός εξαρτήματος μπορεί να έχει μικρή ή και σημαντική επίδραση. Στο κάθε εναρμονισμένο πρότυπο αναγράφεται ποια εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν. Παράδειγμα: το κατωκάσι στην εξωτερική πόρτα: Ο τύπος και το μοντέλο του κατωκάσι (διαστάσεις, σχήμα) έχει σημαντική επιρροή στην υδατοστεγανότητα. Η επιτευχθέντα κατηγορία στην Αρχική Δοκιμή Τύπου (ΙΤΤ) ενδέχεται να μην μπορεί να επιτευχθεί σε διαφορετικές συνθήκες.

Παράδειγμα: Εξαρτήματα σε αντιδιαρρηκτικά παράθυρα. Ο τύπος και το μοντέλο εξαρτημάτων περιστροφής / ανάκλισης επηρεάζουν σημαντικά τις ιδιότητες αντοχής σε διαρρήξεις ενός παραθύρου. Κατά την ανταλλαγή των εξαρτημάτων μπορεί να προκύψουν πολύ μεγάλες διαφορές στην απόδοση.

Για να διευκολυνθούν οι Κατασκευαστές παραθύρων και πορτών και να αυξηθεί η εναλλαξιμότητά τους, το ift Rosenheim, σε συνεργασία με την εν λόγω βιομηχανία, έχει ήδη αναπτύξει πριν από μερικά χρόνια κατάλληλα προγράμματα πιστοποίησης για εξαρτήματα με αντίστοιχους κανόνες ανταλλαγής.

Τι εννοείτε με πιστοποιημένα εξαρτήματα; Πρέπει οι παραγωγοί των εξαρτημάτων να πιστοποιούνται ή να πιστοποιούν τα προϊόντα τους; Πώς θα συμβεί αυτό και για ποια εξαρτήματα αφορά;

Ναι, οι παραγωγοί εξαρτημάτων π.χ. για περιστροφή και ανάκλιση παρακολουθούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Το σχετικό πρόγραμμα είναι το QM 328 και βασίζεται στα πρότυπα EN 13126-8 και EN 1191. Μεταξύ άλλων, ελέγχετε η χρηστικότητα των εξαρτημάτων, η στατική αντοχή και η αντοχή στη διάβρωση των εξαρτημάτων.

Τι άλλαξε με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ εκτός από το ότι η Δήλωση Συμμόρφωσης αντικαταστάθηκε με τη Δήλωση Επίδοσης και ότι η σήμανση CE ανακτά πληροφορίες από τη Δήλωση Επίδοσης; Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις για το FPC που περιλαμβάνονται στον κανονισμό;

Με την εφαρμογή του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα, ο κατασκευαστής επιβεβαιώνει με τη Δήλωση Επίδοσης, ότι η αναφερόμενη κατηγορία στη σήμανση CE ταυτίζεται με την επίδοση του προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι ο Κατασκευαστής πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η αναφερόμενη κατηγορία επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα, για παράδειγμα για την κατηγορία 8A, όσον αφορά την υδατοστεγανότητα. Οι απαιτήσεις για το FPC καθορίζονται στο εκάστοτε εναρμονισμένο πρότυπο και όχι στον κανονισμό. Με τον κανονισμό έχει αντικατασταθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης με τη Δήλωση Επιδόσεων, που εκδίδεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Η σήμανση CE απορρέει πλέον από τη Δήλωση Επιδόσεων και είναι συνέχεια αυτής.

Υπάρχουν Κατασκευαστές που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα και συνεργάζονται με περισσότερους από δύο Παραγωγούς Συστημάτων. Πώς λύνονται τέτοιες περιπτώσεις;

Τέτοιες ειδικές περιπτώσεις θα τις επιλύσουμε κατά περίπτωση. Είναι σημαντικό ότι η παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιείται σε μία ημέρα. Έτσι μπορεί να γίνει εξοικονόμηση κόστους και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις.

Ποιο από τα δύο πιστοποιητικά θα συνιστούσατε στους Κατασκευαστές για την αρχή;

Προκειμένου να υπάρχει εύκολη είσοδος για τους Κατασκευαστές, είναι εύλογο να ξεκινήσει με το επίπεδο “ift-Standard”. Μετά από την κατάλληλη υλοποίηση και ανάπτυξη μπορεί στη συνέχεια να αναβαθμιστεί εύκολα στο επίπεδο “ift-Qualität”.

Και μια τελευταία ερώτηση. Γνωρίζετε από την εμπειρία σας, ότι οι επιδόσεις του ΙΤΤ στον άνεμο/αέρα/νερό δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθούν στα καθημερινά παραγόμενα προϊόντα, τι θα συμβουλεύατε στον Κατασκευαστή και Παραγωγό Συστήματος γι’ αυτήν την περίπτωση, ώστε κανείς να μην έχει προβλήματα από την υπηρεσία εποπτείας της αγοράς;

Στη Γερμανία μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι οι Κατασκευαστές δεν δηλώνουν τις μέγιστες τιμές στο πλαίσιο της Σήμανσης CE, τις οποίες επιτυγχάνουν οι Παραγωγοί Συστημάτων κατά τη Αρχική Δοκιμή Τύπου. Στη Γερμανία γίνονται συνεχώς έλεγχοι από την υπηρεσία εποπτείας της αγοράς σε προϊόντα όπως παράθυρα, υαλοπίνακες και διπλή/τριπλή υάλωση.

Απάντηση