Προϊόντα

Προϊόντα Εταιρειών Αλουμινίου

Domus: Γκάμα κυλίνδρων ασφαλείας ECON «Σπαστός»

Η Domus ερευνά συνεχώς τις ανάγκες της ελληνικής και ξένης αγοράς για να αναπτύξει νέα προϊόντα και να βελτιώσει τα υπάρχοντα. Αυτό το επιδιώκει μέσα από δημιουργική, ποιοτική και οργανωτική ευελιξία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες...